Agnieszka Serafinowicz

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego 2022 – jakie mogą być przyczyny?

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego nie jest przyjemną wiadomością, ale niekiedy funkcjonariusze nie mają innego wyjścia. Oto sytuacje, które nie pozostawiają im wyboru.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego to zawsze kłopot dla kierowcy i właściciela auta. Niestety, w niektórych sytuacjach prawo obliguje funkcjonariusza do zatrzymania tego dokumentu, nie ma znaczenia dobra wola policjanta. W jakich sytuacjach podczas kontroli drogowej dowód rejestracyjny pojazdu może być zatrzymany?

zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. W jakich sytuacjach policjant musi to zrobić?

Szczegółowo wyjaśnia to art. 132 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Celem ustawodawcy była eliminacja z ruchu na drogach publicznych pojazdów, które stwarzają zagrożenie dla innych uczestników dróg ze względu na zły stan techniczny.

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

  • zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  • zagraża porządkowi ruchu,
  • narusza wymagania ochrony środowiska

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny również w razie stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo

Dowód rejestracyjny zostanie również gdy badanie zostanie przeprowadzone przez jednostkę do tego nieupoważnioną, a także w sytuacji, gdy dane wynikające z dokumentu nie pokrywają się z danymi w centralnej ewidencji pojazdów, czyli – innymi słowy – gdy nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Tutaj uwaga! Diagności to też ludzie, jeżeli diagnosta podczas wpisywania np. danych dot. przebiegu podczas badania technicznego wpisze zły przebieg (popełni „literówkę”), w razie kontroli możemy mieć kłopot. Dlatego zawsze przed opuszczeniem stacji diagnostycznej należy się upewnić, czy nie ma błędów choćby właśnie w odnotowanym przez diagnostę przebiegu.

Ważne: powyższe przesłanki niejako zmuszają funkcjonariusza do zatrzymania dowodu. Słowo „zatrzyma” w sformułowaniu przepisu jest jednoznaczne. Policjant w takiej sytuacji nie może dać pouczenia. Oczywiście dowód jest zatrzymywany przez policjanta za pokwitowaniem, na którym funkcjonariusz musi podać powód zatrzymania. Istnieje również możliwość, że kierowca może jeszcze korzystać z auta przez maksymalnie 7 dni, ale na zasadach określonych przez policjanta podczas kontroli. Jeżeli jednak pojazd zagraża bezpieczeństwu lub nie ma ubezpieczenia OC, takie czasowe, 7-dniowe pozwolenie na dalszą warunkową jazdę (np. po to, by dojechać do stacji diagnostycznej i przeprowadzić badanie techniczne) na pewno nie zostanie udzielone. Ważne, od kiedy nie trzeba mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego w formie fizycznej, jego zatrzymanie odbywa się wirtualnie. Dokument zostanie „zatrzymany” drogą elektroniczną, stosowna adnotacja pojawi się w systemie CEPiK.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – co dalej?

Po zatrzymaniu dowodu (dotyczy to również „zatrzymania” elektronicznego), dokument możemy odzyskać poprzez usunięcie powodów jego zatrzymania, czyli np. naprawienia auta, doprowadzenia go do pożądanego stanu, czy przeprowadzenia brakującego badania technicznego. Co ważne, zwrotu dokumentu (czyli kasacji stosownego wpisu o zatrzymaniu w bazie CEPiK) może dokonać zarówno organ który wydał dowód rejestracyjny, organ, który go zatrzymał, a także uprawniony diagnosta SKP (diagności mają taką możliwość od 4 października 2020 roku). Przypominamy: nie warto jeździć bez dowodu rejestracyjnego.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze