Przetwarzanie danych osobowych


Ochrona prywatności użytkowników portalu motocaina.pl ma dla zespołu duże znaczenie. Publikujemy zatem dokument objaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach portalu.

Zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu motocaina.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Motocaina zajmująca się administracją bazy.

Polityka prywatności serwisu Motocaina.pl


I. Informacje ogólne

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika serwisu w związku z rejestracją i korzystaniem ze Serwisu Motocaina.pl są przetwarzane przez MC Sp. z o.o. ul. Ostródzka 130, 03-289 Warszawa, NIP 5291808079, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane osobowe, które powierzane są przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji konta w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i składanych przez Użytkownika zamówień.
 5. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Serwisem Motocaina.pl.
 6. Użytkownik powierzając swoje dane osobowe ma w każdym czasie prawo wglądu do nich, ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Klienta mogą być samodzielnie edytowane i usuwane przez Użytkownika (zakładka „Logowanie”). Użytkownik może również zwrócić się z żądaniem usunięcia całego konta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: admin@motocaina.pl
  II. Zasady bezpieczeństwa i poufności danych
 7. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez Użytkownika dzięki odpowiednim środkom technicznym przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione.
 8. Ponadto administrator danych dokłada wszelkiej staranności, żeby dane osobowe uzyskane były dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami i przepisami prawa.
 9. Podane dane osobowe chronione są podanym przez Użytkownika hasłem, dzięki temu dostępne są one wyłącznie dla Użytkownika. Zaleca się, by Użytkownik ustanowił login i hasło do swojego konta klienta w sposób uniemożliwiający odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy login i hasło do konta klienta, w szczególności nie powinien przekazywać go osobom trzecim.
 10. Użytkownik po zakończonej sesji w celu ochrony swoich danych osobowych powinien każdorazowo wylogować się ze strony Motocaina.pl klikając przycisk „Wyloguj” (samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony).
 11. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu Motocaina.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie oraz korzystania z programów antywirusowych.
 12. Jako wydawca portalu motocaina.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.
 13. Podobnie jak większość portali internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwera portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 14. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach portalu motocaina.pl linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez Motocainę w ramach portalu motocaina.pl.
  III. Pliki cookie
 15. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje zwane „cookies” (dalej: pliki cookies), które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 16. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.
 17. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. Wyłączenie przyjmowania plików cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu.
 18. W celu wyłączenia przyjmowania plików cookies, Użytkownik powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Instrukcja zmiany ustawień dla najczęściej używanych przeglądarek znajduje się w poniższych linkach:
  o Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.
  Aby zmienić ustawienia dotyczące obsługi tzw. Flash Cookies, należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html
 19. Właściciel Serwisu nie odpowiada za stosowanie plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach motocaina.pl.
  IV. Postanowienia końcowe
 20. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zastrzega się, iż zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec modyfikacji. Zmianie mogą podlegać technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie.
 21. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej Motocaina.pl

Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu motocaina.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: admin@motocaina.pl