Quantcast

Rząd przygotował rewolucję w mandatach – nawet 5 tys. zł za przekroczenie prędkości!

Pisaliśmy już o tym wielokrotnie i rządzący nie raz zapowiadali zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Wygląda na to, że czas zapowiedzi i spekulacji dobiegł końca!

Dzisiaj na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja, że przyjęto propozycje kierunków zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które pozwolą na zaostrzenie przepisów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem. Wśród przedstawionych założeń niewiele jest niespodzianek, ponieważ o większości mówiło się już od dawna.

Mandaty dla kierowców będą wyższe! Jest już projekt zmiany przepisów

Najbardziej dotkliwą zmianą dla przeciętnego kierowcy, będzie drastyczna podwyżka mandatów za przekroczenie prędkości. Za jazdę ponad 30 km/h więcej, niż pozwala limit, zapłacimy mandat w wysokości 5 tys. zł! Zaostrzone mają być kary za wszystkie poważne wykroczenia, a jeśli policjanci stwierdzą szczególnie rażące złamanie przepisów i zamiast wystawiać mandat, skierują sprawę do sądu, to tam grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł!

Istotną zmianą będzie także o wiele bardziej surowe traktowanie pijanych kierowców, szczególnie tych, którzy zostaną po raz kolejny złapani na jeżdżeniu na podwójnym gazie. Wprowadzony będzie też obowiązek wypłaty renty przez sprawcę „umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym”, a więc podpadają pod niego nie tylko pijani sprawcy wypadków.

Pijany kierowca spowodował wypadek. Młode małżeństwo osierociło trójkę dzieci!

Wejść w życie ma także pomysł powiązania wysokości ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych na koncie kierowcy. Rządzący chcą też zwiększyć maksymalną ich liczbę za jedno wykroczenie do 15, wydłużyć czas ich kasowania do 2 lat oraz znieść szkolenia, pozwalające na obniżenie „stanu konta”.

To tylko część propozycji z nowego projektu ustawy – pełną ich listę, przedstawioną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, znajdziecie poniżej. Ostateczny kształt nowelizacji oraz zmian w taryfikatorze to nadal bliżej nieokreślona przyszłość, ale wygląda na to, że tym razem od rewolucji w przepisach nie ma już odwrotu

Kilkukrotnie większe mandaty oraz podwyżki OC dla piratów drogowych!

Umożliwiono nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:

 • podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
 • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:

 • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
 • przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;
 • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:

 • obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
 • przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:

 • czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
 • wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:

 • punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
 • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
 • zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych:

 • umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze