Karolina Chojnacka

Nowe uprawnienia dla posiadaczy prawa jazdy kat. B. Trzeba tylko spełnić dwa warunki

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o elektromobilności. Wśród wielu zapisów zmienionych nowym prawem znalazły się takie, które zapewniają posiadaczom prawa jazdy kategorii B nowe uprawnienia. Jakie?

Zgodnie z obecnymi przepisami posiadacz prawa jazdy kategorii B może prowadzić samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Wkrótce to się jednak zmieni.

Nowe uprawnienia dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Ustawy o elektromobilności zawiera również zmianę w Ustawie o kierujących pojazdami. Mówi ona, że osoba legitymująca się prawem jazdy kategorii B może jeździć także:

Pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.

Co to oznacza? Że osoby, które mają prawo od co najmniej dwóch lat, będą mogły jeździć cięższymi samochodami, ale tylko w przypadku, gdy będą one napędzane jednym z paliw wymienionych w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów. Konkretnie chodzi o napęd elektryczny, wodorowy, na gaz CNG, gaz LNG oraz LPG.

Nowelizacja Ustawy o elektromobilności to przede wszystkim ukłon w kierunku tych osób i firm, które chcą korzystać z elektrycznych samochodów dostawczych.

Takie samochody przez swoją większą masę, związaną z koniecznością zamontowania akumulatorów trakcyjnych, nie mogą mieć takiej ładowności, jak ich odpowiedniki o konwencjonalnym napędzie. Operatorzy flot chcący pozostać poniżej progu regulacyjnego i zgodnie z nim eksploatować pojazd dostawczy o napędzie alternatywnym, otrzymują w zamian znacznie ograniczoną ładowność i przestrzeń ładunkową, co sprawia, że dla wielu firm zakup elektrycznego dostawczaka jest pozbawiony sensu.

Nowelizacja Ustawy o elektromobilności wprowadza również szereg zmian również w innych dziedzinach. Nowe prawo umożliwi samorządom tworzenie elastycznych stref czystego transportu z zasadami wjazdu, które będą mogły kształtować władze miast. Nowelizacja zmienia także zasady dotyczące tworzenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych w mieszkalnictwie zbiorowym.

Nowelizacja Ustawy o elektromobilności wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze