Quantcast

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Co to oznacza dla kierowców?

Od 16 maja obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza dla kierowców? Jakie mają przywileje, a jakie obowiązki?

W Polsce nie ma już stanu epidemii. 16 maja 2022 roku został on zmieniony na stan zagrożenia epidemiologicznego. Jakie zmiany to oznacza dla kierowców? 

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Co to oznacza dla kierowców?

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego zamiast stanu epidemii tak naprawdę… nic nie zmienia dla kierowców. 

W stanie zagrożenia epidemicznego, tak jak w stanie epidemii, obowiązują wydłużone terminy związane z czasem na zgłoszenie zakupu samochodu, odnowieniem prawa jazdy czy dłuższy termin na wykonanie badania technicznego.

60 dni na zgłoszenie zakupu samochodu lub rejestrację

W stanie zagrożenia epidemicznego kierujący ma 60 dni na zarejestrowanie pojazdu lub zgłoszenie jego zakupu. Wydłużony termin został ogłoszony z uwagi na fakt utrudnionego dostępu do wydziałów komunikacji i odwleka wizję otrzymania kary. Wcześniej niedotrzymanie 30-dniowego terminu oznaczało karę w wysokości od 200 do 1000 złotych. Przy wydłużonym terminie, opłata karna obowiązuje dopiero po 60 dniach.

Prawo jazdy ważne nawet po utracie terminu ważności

W stanie zagrożenia epidemiologicznego wydłużona jest ważności dokumentów uzyskiwanych w referacie komunikacji. I to znacznie wydłużona. Przedłużenie obowiązuje do 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Kwestia wydłużonego terminu ważności dotyczy nie tylko prawa jazdy, ale wszystkich dokumentów uzyskiwanych w wydziałach komunikacji, a więc też pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy, legitymacji egzaminatora czy zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Wydłużony termin badania technicznego

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada, że kierowca może legalnie wykonać przegląd techniczny pojazdu nawet po minięciu jego daty ważności. Trzeba jednak pamiętać, że wydłużony termin dotyczy tylko osób, które przebywały na obowiązkowej kwarantannie lub leczyły się w związku z koronawirusem. 

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze