Quantcast

Sprzedaż pojazdu a ubezpieczenie OC

Zarówno sprzedający, jak i kupujący pojazd muszą po przeniesieniu prawa własności dopełnić kilku formalności. Co się dzieje w takim przypadku z ubezpieczeniem OC? Czy sprzedający otrzyma zwrot środków za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej? Czy nabywca pojazdu musi zawrzeć umowę z zakładem ubezpieczeń, żeby mieć OC?

Obowiązki sprzedającego
Żeby uniknąć ewentualnych problemów i konieczności usprawiedliwiania przekroczenia terminów dopełnienia pewnych obowiązków w urzędach, warto zająć się tym jak najszybciej. Sprzedający musi zgłosić sprzedaż pojazdu do właściwego wydziału komunikacji i ma na to 30 dni. Wprawdzie z przekroczeniem tego terminu nie wiążą się żadne kary finansowe, ale może wynikać z tego inny problem. Mianowicie, jeśli nabywca pojazdu jeszcze go nie zarejestrował, a już z niego korzysta, to ewentualne mandaty, które na niego nałożono, mogą trafić do sprzedającego. Według danych wydziału komunikacji samochód pozostaje własnością sprzedającego. Jeśli jednak poprzedni właściciel zgłosił sprzedaż pojazdu i ma na to potwierdzenie, to wówczas ma również dowód, że to nie na niego został nałożony dany mandat.

Kolejnym ważnym obowiązkiem zbywcy pojazdu jest poinformowanie zakładu ubezpieczeń o sprzedaży. Sprzedający ma na to 14 dni od dnia zawarcia transakcji. Najczęściej na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego znajdziesz gotowy formularz do wypełnienia, który z reguły można przesłać przez internet. Co się dzieje, jeśli ten obowiązek nie zostanie dopełniony? Z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń sprzedający w dalszym ciągu pozostaje posiadaczem pojazdu, zatem to on może otrzymać wezwanie do uregulowania kolejnej części składki ubezpieczeniowej. Sprawę będzie trzeba wyjaśniać, a może się też zdarzyć, że sprzedający nie uniknie kosztów np. za kilka dni ochrony ubezpieczeniowej.. Bardzo ważne jest, aby w umowie kupna-sprzedaży pojazdu dokładnie został wskazany dzień, a nawet godzina przekazania auta. Jeśli nabywca kupił pojazd i chwilę później spowodował wypadek, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia, to wówczas podejrzanym o takie działanie może być sprzedający. Jeśli jednak w umowie znajdzie się dokładny zapis, który wskazuje, kiedy doszło do sprzedaży, to sprzedający będzie mieć na to odpowiedni dowód.

Obowiązki kupującego
Nabywca pojazdu musi go zarejestrować we właściwym dla siebie wydziale komunikacji i ma na to 30 dni. Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie urzędu, łącznie ze wskazaniem aktualnych kosztów. To, jakie dokumenty należy okazać, zależy m.in. od tego, jak został kupiony pojazd. Na przykład: czy kupiono go w Polsce, czy za granicą?

Kupujący otrzymać musi wraz z pojazdem polisę OC – jest to obowiązkowe. Przy czym jednak nabywca nie ma obowiązku korzystania z tego ubezpieczenia. Umowę przekazaną przez sprzedającego może wypowiedzieć w dowolnym momencie – musi jedynie pamiętać o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia tak, aby nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Jeśli wybierze inne ubezpieczenia samochodu niż to przekazane przez zbywcę, to wówczas sprzedający pojazd otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Kupujący musi pamiętać o tym, że jeśli będzie korzystać z polisy zbywcy, to ubezpieczenie wygaśnie wraz z terminem zakończenia umowy – nie dochodzi tutaj do automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. Co istotne, zakład ubezpieczeń może również dokonać rekalkulacji składki i tym samym zmienić cenę ubezpieczenia. Nie ma obowiązku dokonania tego natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia – może to zrobić nawet po kilku miesiącach.

Ostatnim obowiązkiem kupującego jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC-3. Wynosi on od 2 proc. od wartości pojazdu. Czas na uiszczenie podatku to 14 dni od dnia transakcji sprzedaży. Z konieczności opłacenia tego podatku zwolnieni są np. ci kupujący, którzy otrzymali fakturę VAT za samochód, czyli kupili go np. z komisu czy od jakiegoś przedsiębiorstwa.

Komentarze:

Anonymous - 5 marca 2021

Teraz znajdziesz tanie ubezpieczenie w telefonie to proste i szybkie w aplikacji Kupdirect z Google Play skanujesz tylko kod z dowodu rejestracyjnego, bez wpisywania danych i w 5 sek masz porównanie składek a w 40 sek polisę na mailu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kupdirect.app

Odpowiedz

Anonymous - 5 marca 2021

Teraz znajdziesz tanie ubezpieczenie w telefonie to proste i szybkie w aplikacji Kupdirect z Google Play skanujesz tylko kod z dowodu rejestracyjnego, bez wpisywania danych i w 5 sek masz porównanie składek a w 40 sek polisę na mailu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kupdirect.app

Odpowiedz

Anonymous - 5 marca 2021

Teraz znajdziesz tanie ubezpieczenie w telefonie to proste i szybkie w aplikacji Kupdirect z Google Play skanujesz tylko kod z dowodu rejestracyjnego, bez wpisywania danych i w 5 sek masz porównanie składek a w 40 sek polisę na mailu.

Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy
Pokaż Mniej komentarzy
Schowaj wszystkie

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze