Ewa Kania

Czy rowerzysta na ścieżce musi przepuścić pieszego, gdy ten wchodzi na pasy?

Stosunek pierwszeństwa pieszych i kierowców samochodów jest jasny, nawet jeśli przepisy go określające wcale jasne nie są. Czy tak samo wygląda pierwszeństwo pieszych wobec rowerzystów? Tu odpowiedź wcale nie jest prosta. Rowerzysta na ścieżce często nie wiem, jak się zachować widząc pieszego.

Spis treści

Po zmianie przepisów związanych z pierwszeństwem pieszych na pasach część z rowerzystów nie do końca zrozumiała, jak mają się zachowywać zgodnie z przepisami widząc zbliżającego się do ścieżki, którą jadą, pieszego. Rowerzysta na ścieżce ma więc stanąć i przepuścić przechodnia na pasach? Wyjaśniamy!

Kiedy pieszy ma pierwszeństwo?

Pierwszeństwo pieszych na przejściu dla pieszych określa art. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

W powyższym przepisie pojawia się jednak niejasność, ponieważ nie wiadomo, jak zdefiniować pieszego „wchodzącego”. Nie reguluje tego żaden przepis, więc każda taka sprawa rozpatrywana jest na oko. Pisaliśmy o tym wielokrotnie i wspominaliśmy niedawno, że chociaż przez nowe przepisy liczba zdarzeń z pieszymi na przejściach drastycznie wzrosła, to za żadne już nie odpowiadają piesi.

Można więc powiedzieć, że przepisy są niejasne, ale zawsze interpretowane na niekorzyść kierowcy.

Czy pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą?

Jak takie przepisy odnieść do rowerzystów? Zwłaszcza do rowerzysta na ścieżce? Rower to także pojazd, więc powinny stosować się tu te same przepisy. Rzeczywiście stosują się, więc cyklista widząc pieszego „wchodzącego” na przejście, musi mu ustąpić pierwszeństwa.

rowerzysta na ścieżce

Jest w tym jednak haczyk – drogi dla rowerów wyznaczane są poza obrębem jezdni dla samochodów, a jeśli przecinają je przejścia dla pieszych, to pojawia się na nich zebra. Takie oznakowanie jest niestety inwencją własną zarządcy drogi, ponieważ same pasy na drodze (znak P-10) to za mało. Musi być także ustawiony znak pionowy D-6. Kierujący pojazdem musi z daleka mieć jasny sygnał, że zbliża się do przejścia, a zebra wyznacza miejsce, po którym mogą chodzić piesi.

Przeczytaj też: Rowerzyści są ponad prawem? Ten jest o tym święcie przekonany!

Jeśli na drodze dla rowerów jest sama zebra i nie ma wspomnianego znaku D-6, to nie jest to przejście dla pieszych. Przechodzący w tym miejscu pieszy nie nabywa żadnych praw, tylko musi ustępować pierwszeństwa rowerzystom.

Kiedy pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą?

Tak jak wspomnieliśmy, pieszy ma pierwszeństwo tylko na właściwie oznakowanych przejściach dla pieszych. Jeśli rowerzysta jedzie ulicą, a przez nią przebiega przejście, musi ustąpić pierwszeństwa osobom na nim przebywającym i na nie wchodzącym. Niedopuszczalna jest sytuacja, często niestety mająca miejsce, w której samochody zatrzymują się przed przejściem, a tymczasem rowerzysta wyprzedza je z prawej strony.

Rowerzysta na ścieżce – czy musi przepuścić pieszego?

Analogicznie sytuacja wygląda na pasie dla rowerów. Wydzielany jest on z jezdni dla samochodów i przebiega bezpośrednio obok niej. Jeśli trafi się w takim miejscu przejście, to również nie będzie wątpliwości, że kierujący rowerem musi zachować się tak samo, jak kierujący samochodem. Innymi słowy rowerzysta na ścieżce również musi przepuścić pieszego.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze