Nowy taryfikator punktów karnych. Od września koniec z kursami redukującymi

Piraci drogowi szybciej będą tracić prawa jazdy. Maksymalna liczba punktów karnych, jakie będzie można nałożyć za wykroczenie drogowe, wzrośnie z 10 do 15 punktów. Według nowych przepisów punkty znikną dopiero po dwóch latach od opłacenia mandatu, a do tego zostaną zlikwidowane kursy redukujące ich liczbę.

1 stycznia 2022 roku weszły w życie znowelizowane przepisy i nowy taryfikator mandatów. Stawki mandatów za wykroczenia, które godzą w bezpieczeństwo na drodze, radykalnie wzrosły. To jednak jeszcze nie koniec zmian. We wrześniu 2022 roku zacznie obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. MSWiA opublikowało już główne założenia dokumentu, do których dotarł PAP.

Nowy taryfikator punktów karnych od września 2022 roku

Maksymalna liczba punktów karnych, którą będzie mógł nałożyć policjant, wzrośnie do 15. Taką liczbę punktów otrzyma kierowca, który:

 • nie zatrzyma się do kontroli i ucieknie
 • spowoduje wypadek drogowy,
 • sprowadzi katastrofę w ruchu lądowym
 • będzie kierować pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
 • będzie kierować pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 • wyprzedzi na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • skręcając w drogę poprzeczną nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
 • nie zatrzyma pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • nie zastosuje się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującej zatrzymanie pojazdu
 • przekroczy dopuszczalną prędkość powyżej 50 km/h, naruszy zakaz wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

Od września 2022 roku 10 punktów karnych będzie grozić za:

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli
 • opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym

Od września 2022 roku 8 punktów karnych będzie grozić za:

 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, a także na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi, niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom, niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

Wraz z nowym taryfikatorem zmieniony zostanie także system likwidacji punktów karnych, które będą „znikać” z konta kierowcy po dwóch latach od opłacenia mandatu, a nie - jak do tej pory - po roku od popełnienia wykroczenia. Punktów nałożonych po wprowadzeniu zmian nie będzie też można redukować uczestnictwem w kursach organizowanych przez ośrodki ruchu drogowego.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze