Taryfikator mandatów 2022. Ile zapłacisz za mandaty za prędkość, brak pasów czy używanie komórki? Nawet 2500 złotych!

Koniec z pobłażaniem na drodze. Po raz pierwszy od 1998 roku radykalnie zmieniono kwoty mandatów, które mogą otrzymać kierowcy. Od 1 stycznia 2022 roku osoba łamiąca przepisy mocno tego pożałuje.

Najważniejszą zmianą w nowelizacji Prawa o ruchu drogowym jest wyraźny wzrost wysokości mandatów. Od 1 stycznia 2022 roku maksymalna kwota grzywny w postępowaniu mandatowym będzie wynosiła aż 5000 złotych.

Mandaty za przekroczenie prędkości w 2022 roku

Kierowcy jadący do 10 km/h za szybko zapłacą tylko 50 złotych, a do 15 km/h – 100 złotych. Kierowcy z ciężką nogą będą jednak musieli przygotować się na spore wydatki. Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h grozić będzie mandat w wysokości 800 złotych. Za ponad 50 km/h trzeba będzie zapłacić 1500 złotych, a za przekroczenie o ponad 70 km/h już 2500 złotych.

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w 2022 roku

 • do 10 km/h – 50 zł
 • o 11–15 km/h – 100 zł
 • o 16–20 km/h – 200 zł
 • o 21–25 km/h – 300 zł
 • o 26–30 km/h – 400 zł
 • o 31–40 km/h – 800 zł
 • o 41–50 km/h – 1000 zł
 • o 51–60 km/h – 1500 zł
 • o 61–70 km/h – 2000 zł
 • o 71 km/h i więcej – 2500 zł

Od 1 stycznia piraci drogowi szybciej będą tracić prawa jazdy. Maksymalna liczba punktów karnych, jakie będzie można nałożyć za wykroczenie drogowe, wzrośnie z 10 do 15 punktów. Według nowych przepisów punkty znikną dopiero po dwóch latach od opłacenia mandatu (dziś jest to rok od nałożenia ich), a do tego zostaną zlikwidowane kursy redukujące ich liczbę.

Wyższe mandaty nie tylko za przekroczenie prędkości…

Wyższe mandaty przewidziano również za niezgodne z przepisami i niebezpieczne wyprzedzanie – w takich przypadkach kara będzie wynosiła 1000 złotych. Kierowca ignorujący czerwone światła czy opuszczone półzapory na przejazdach kolejowo-drogowych zapłaci 2000 złotych. Co ważne, również pieszy przechodzący w takiej sytuacji przez tory będzie musiał liczyć się z mandatem w wysokości 2000 złotych. W starym taryfikatorze było to zaledwie 100 złotych.

W okolicach przejść dla pieszych kierowcy będą musieli być wyjątkowo czujni. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozić będzie mandat w wysokości  1500 złotych. Tyle samo kierowca zapłaci za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Taryfikator mandatów 2022

Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza – 50 zł

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi – 50 zł

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim – 50 zł

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów – 50 zł

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku – 100 zł

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko- 50 zł

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych – 150 zł

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych – 200 zł

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi – 200 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym – 50 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym – 100 zł

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – 50 zł

Przebieganie przez jezdnię – 50 zł

Chodzenie po torowisku – 50 zł

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – 2000 zł

Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza – 2000 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni – 50 zł

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych – 300 zł

Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście – 1500 / 3000 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 1500 / 3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 1500 / 3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – 1500 / 3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 1500 / 3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – 1500 / 3000 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 1500 / 3000 zł

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 1500 / 3000 zł

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 / 3000 zł

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 1500 / 3000 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 300 zł

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu – 500−2500 zł

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu – 150 zł

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – 100 zł

Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka – 300 zł

Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu – 300 zł

Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 300 zł

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 zł

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 500 zł

Wjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 zł

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego – 150 zł

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze     – 150 zł

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić – 200−400 zł

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych – 200 zł

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 zł

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 zł

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony – 100 zł

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach – 200 zł

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:            

 1. silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 1000 / 2000 zł
 2. silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – 1000 / 2000 zł
 3. silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany – 1000 / 2000 zł
 4. uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 1000 / 2000 zł
 5. na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 1000 / 2000 zł
 6. na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim               – 1000 / 2000 zł
 7. przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany – 1000 / 2000 zł
 8. określonego znakiem drogowym – 1000 / 2000 zł

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony – 1000 / 2000 zł

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 2000 / 4000 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 2000 / 4000 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały                – 2000 / 4000 zł

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu – 300−500 zł

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych – 2000 zł

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 300 zł

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone – 250 zł

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu – 300 zł

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia  – 200 zł

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów  – 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 2500 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 1000 zł

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej – 50−200 zł

Kiedy kwota kary przełamana jest znakiem „/”, wartość po lewej stronie jest podstawową kwotą mandatu. Wartość po prawej stronie znaku „/” jest kwotą mandatu, jaki od 17 września 2022 roku będzie nałożony w razie recydywy (ukaranie po raz drugi za to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat).

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze