Agnieszka Serafinowicz

Nowe wzory legitymacji policyjnych 2023 – jak wygląda prawidłowy dokument?

Policjanci otrzymali wraz z nowym rokiem legitymacje policyjne 2023. Nowy wzór będzie obowiązywać przez cztery kolejne lata.

Spis treści

W Polskiej Policji, od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy wzór ważnego dokumentu: legitymacji służbowej każdego funkcjonariusza. Jak wyglądają legitymacje policyjne 2023? Publikujemy wzory nowych dokumentów, obowiązywać one będą do końca 2026 roku. Jeżeli ktoś podczas zatrzymania na drodze legitymuje się starszym wzorcem, niezgodnym z tu prezentowanym, macie do czynienia z „fałszywym policjantem„.

Legitymacje policyjne 2023 – zmiana co cztery lata

Zmiana wzorców dokumentów identyfikujących funkcjonariuszy nie jest niczym niezwykłym. Proces ten jest realizowany cyklicznie na mocy rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe legitymacje policyjne 2023 zaprezentowano m.in. na oficjalnym profilu twitterowym Polskiej Policji:

Legitymacje policyjne 2023 – co je wyróżnia?

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej następujące zabezpieczenia przed fałszerstwem:

 • element graficzny w postaci napisu POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną,
 • linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,
 • element dyfrakcyjny DOVID,
 • tło reliefowe w postaci napisu POLICJA,
 • dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
 • mikrodruki,
 • elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
 • element zabezpieczający CLI,
 • tłoczenia powierzchni.
legitymacje policyjne 2023 awers

Legitymacje policyjne 2023 – jakie informacje? Awers

Poniżej wymieniamy szczegóły i detale jakie powinny figurować na awersie oryginalnego dokumentu:

 • tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, z napisem POLICJA;
 • w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm;
 • poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:
 • a) komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,
 • b) komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
 • c) ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;
 • w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta;
 • w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:
 • a) gwiazda policyjna,
 • b) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,
 • c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2026;
 • w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;
 • poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.
legitymacje policyjne 2023 - rewers

Legitymacje policyjne 2023 – co znajdziemy na rewersie dokumentu?

Rewers zawiera następujące elementy:

 • w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym;
 • w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;
 • w dolnej części tła napis w kolorze czarnym „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”;
 • w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;
 • w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu POLICJA, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze