Kontrola policyjna: wszystko co musisz wiedzieć

Kontrola drogowa nie kojarzy się dobrze. Nawet, kiedy jesteśmy pewni, że jechaliśmy zgodnie z przepisami, zatrzymanie samochodu przez policjanta powoduje dreszczyk emocji. Warto wiedzieć, jakie mamy prawa w przypadku kontroli drogowej oraz kto i w jakich okolicznościach może zatrzymać pojazd.

Kiedy policjant ma prawo zatrzymać samochód do kontroli?

Policjant może zatrzymać samochód niezależnie od pory dnia czy miejsca. Jeśli zatrzymanie auta przy drodze zagraża bezpieczeństwu ruchu, kierowca może być poproszony o zjechanie dalej, np. na parking autostradowy lub do najbliższej miejscowości.

Czy tylko Policja ma prawo skontrolować pojazd?

Nie. Do kontroli upoważnieni są również strażnicy miejscy, na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku, osoby działające w imieniu zarządcy drogi w towarzystwie funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Pojazd może zatrzymać też funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej, ABW, CBA.

Jak powinien wyglądać patrol zatrzymujący samochód?

Na terenie zabudowanym pojazd do kontroli może zatrzymać zarówno patrol umundurowany jak i nieumundurowany. Najczęściej kontroli dokonują funkcjonariusze drogówki, ale osoba zatrzymująca pojazd nie musi być w mundurze. Powinna mieć uprawnienia do zatrzymania pojazdu.

Umundurowany musi być natomiast patrol zatrzymujący pojazd w obszarze niezabudowanym. Policjant może poruszać się niezonakowanym radiowozem, ale musi być w mundurze.

Funkcjonariusz zatrzymujący do kontroli może przy dobrej widoczności sygnalizować taki zamiar ręką albo tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w przypadku gorszej widoczności latarką lub tarczą ze światłem odblaskowym.

Sygnał do zatrzymania może dać również policjant jadący samochodem. Taki sygnał może pochodzić z urządzeń sygnalizacyjnych, świetlnych i nagłaśniających. W przypadku wezwania do kontroli ze śmigłowca, sygnały wysyłane są z urządzeń nagłaśniających i świetlnych.

Jak zachować się podczas kontroli?

Po zatrzymaniu we wskazanym przez policjanta miejscu należy otworzyć szybę oraz poczekać z dłońmi na kierownicy. Ze względu na swoje bezpieczeństwo, lepiej nie wykonywać nerwowych ruchów, np. szukając dokumentów. Może to być zinterpretowane przez funkcjonariusza np. jako próba wyciągnięcia broni lub ukrycia nielegalnych przedmiotów.

Policjant powinien podejść od strony kierowcy, przedstawić się, podać stopień służbowy i nazwę jednostki, w której pełni służbę. Funkcjonariusz po cywilnemu musi dodatkowo okazać legitymację służbową od razu po zatrzymaniu.

Na żądanie należy okazać dokumenty: prawo jazdy, dowód osobisty i dokumenty samochodu: dowód rejestracyjny, potwierdzenie opłaty obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Czy patrol ma prawo zatrzymać samochód bez podania przyczyny?

Policjant powinien podać przyczynę zatrzymania, ale wcale nie musimy zachowywać się na drodze podejrzanie, aby być wezwanym do kontroli. Powodem zatrzymania może być kontrola uprawnień kierowcy do prowadzenia pojazdu lub stanu technicznego auta.

Czy można nie zatrzymać się do kontroli?

Nie. Niezatrzymanie do kontroli przez uprawniony do tego patrol jest niezgodne z prawem. Kodeks wykroczeń określa, co grozi kierowcy za zignorowanie nakazu zatrzymania pojazdu w trakcie kontroli drogowej. Może być to kara aresztu lub grzywny. W razie popełnienia takiego wykroczenia sąd może orzec nawet zakaz prowadzenia pojazdów.

Pamiętajmy, że niezatrzymanie się do kontroli może być zinterpretowane jako próba ucieczki. W związku z tym patrol może użyć wszelkich środków do zatrzymania samochodu, w tym może użyć broni palnej.

Czy policjant może zatrzymać samochód w nocy?

Tak. Na obszarze zabudowanym może tego dokonać nieumundurowany funkcjonariusz, a poza obszarem zabudowanym funkcjonariusz w mundurze, machający latarką lub tarczą do zatrzymywania pojazdów.

Kiedy kontrolujący może przeszukać auto?

Do przeszukania auta uprawniony jest policjant, funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej, ABW, CBA, a nawet – w uzasadnionym przypadku – strażnik leśny. Ten ostatni, ma takie prawo tylko w pobliżu terenów zielonych, np. by sprawdzić, czy nie wywozimy drewna.

Policjant może poprosić o otwarcie bagażnika i schowków w sytuacji, gdy ma uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Jeśli jesteśmy pewni, że nie zaistniały okoliczności uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa, a więc funkcjonariusz działa nielegalnie, możemy zażądać sporządzenia protokołu z tej czynności.

Czy można nie przyjąć mandatu?

Można. Kierowcy przysługuje prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Jest to korzystne tylko wtedy, gdy mamy pewność, że nie popełniliśmy wykroczenia. Funkcjonariusz skieruje wniosek o ukaranie kierowcy do sądu. W przypadku przegranej, sąd może orzec inną , nawet wyższą karę niż proponowana przez policjanta. Dodatkowo będziemy musieli pokryć koszty postępowania.

Komentarze:

Anonymous - 5 marca 2021

Nieumundorowany to nie policjant, to przebieraniec, pryśnie gazem po oczach i odjedzie Twoim autem. Chyba we łbie im się przewraca jak czesać kierowców.

Odpowiedz

Anonymous - 5 marca 2021

Kiedy policjant ma prawo zatrzymać samochód do kontroli? – odpowiedź na to pytanie to jakiś żart, czy brak zrozumienia treści pytania…

Odpowiedz

Anonymous - 5 marca 2021

A mówili za komuna to kraj milicyjny do tej wyliczanki dodajmy pozostałych mundurowych duchownych a o sposobie zatrzymywania nie wspomnę Jaś latarką pomacha i musisz się zatrzymać

Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy
Pokaż Mniej komentarzy
Schowaj wszystkie

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze