Agnieszka Serafinowicz

Znak C-14 – wielu kierowców robi to źle!

Wielu kierowców widząc znak, który dziś omówimy zachowuje się irracjonalnie. Widząc wartość liczbową na znaku instynktownie zwalniają, a to błąd. Znak C-14 jest znakiem z grupy znaków nakazu, zatem on nie tyle zakazuje co nakazuje pewną czynność. Wyjaśnijmy o co chodzi.

Znak C-14 – co oznacza?

Znak C-14 „Prędkość minimalna” wygląda jak wszystkie znaki nakazu, przynajmniej jeżeli chodzi o kolorystykę. Znaki nakazu wyróżniają się białą cyfrą lub symbolem naniesionymi na niebieskie tło znaku. Wartość widoczna na znaku C-14 oznacza prędkość, ale nie chodzi o ograniczenie prędkości, lecz o nakaz jazdy z prędkością nie niższą niż wartość wymieniona na znaku. Tymczasem wielu kierowców zachowuje się niewłaściwie i widząc taki znak zwalnia, traktując go jak znak zakazu B-33 czyli ograniczenie prędkości. W przypadku znaku C-14 chodzi natomiast właśnie o to, by jechać z prędkością nie niższą niż wartość naniesiona na znak C-14.

Znak C-14 – gdzie występuje

Znak ten spotkamy znacznie rzadziej niż mylony z nim znak zakazu B-33. Najczęściej znak ten jest ustawiany na drogach, na których kierowcy notorycznie zwalniają powodując utrudnienia w ruchu, które nie wynikają ani z topografii drogi, ani z jej stanu technicznego. Po co kierowcy zatem zwalniają? Cóż, ładne widoki za oknem to dla wielu wystarczający powód. Niestety, takie zachowanie jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Znak ten jest również ustawiany w miejscach, w których występują pasy ruchu powolnego, wówczas znakiem C-14 oznaczany jest szybszy, lewy pas ruchu.

Na pewno nie spotkamy tego znaku na odcinku drogi, na którym jest przejście dla pieszych lub skrzyżowanie.

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
  2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

O ile treść ust. 1 tego artykułu nie budzi chyba wątpliwości, to w kontekście znaku C-14 istotny jest pierwszy punkt ust. 2., który mówi o nieutrudnianiu jazdy innym kierującym.

Znak C-14 – jaki mandat?

Mimo znacznych „podwyżek” w najnowszym taryfikatorze, kara dla kierowcy, który mylnie zinterpretuje znak C-14 jest niewielka i wynosi obecnie 100 zł mandatu oraz 1 punkt karny dopisany do konta w CEPiK. Zależnie jednak od konkretnej sytuacji, policjanci mogą w danym przypadku zastosować inną karę. Zgodnie z art. 90 Kodeksu wykroczeń:

§ 1.
Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
§ 2.
Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny,
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Jednocześnie uspokajamy, mandatu nie będzie, jeżeli obniżenie prędkości na odcinku drogi oznaczonym znakiem C-14 wynika z sytuacji na drodze, zatoru, kolizji i z innych przyczyn niezależnych od kierowcy.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze