Agnieszka Serafinowicz

Strefa płatnego parkowania w Warszawie znowu powiększona. Gdzie? Jak z abonamentem? Oto dokładne dane

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie powiększyła się o obszary na Pradze-Północ i na Mokotowie, zmieniono też organizację ruchu.

Spis treści

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego rozszerzyła się o rejon pl. Hallera na Pradze-Północ i nowe obszary na północnym Mokotowie. W nowym kształcie zaczęła funkcjonować w poniedziałek, 2 stycznia. Strefa powiększyła się łącznie o ponad 39 km dróg i liczy już 402,5 km ulic. Obecnie znajduje się w niej ok. 56,8 tys. miejsc postojowych.

strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania na warszawskiej Pradze

Na Pradze-Północ powiększona strefa płatnego parkowania SPPN objęła rejon pl. Hallera – obszar ograniczony od północy linią ul. S. Starzyńskiego, a z pozostałych stron sąsiadujący z dotychczasową granicą strefy. Do dotychczasowych 25 km dróg doszło ponad 9 km ulic leżących na powierzchni niespełna 1 km2, a do 3,6 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych (płatnych) dodanych zostało 1,4 tys. następnych. W powiększonym obszarze SPPN ustawiono 33 parkomaty. Obecnie strefa na Pradze-Północ to 63 ulice o łącznej długości 34 km, na których kierowcy mają do dyspozycji ok. 5 tys. miejsc postojowych. Aby zwiększyć ich liczbę, zmieniono organizację ruchu na 11 odcinkach przy 7 ulicach – teraz jest 16 odcinków ulic jednokierunkowych. Szczególnie uczulamy na zmianę organizacji ruchu kierowców jeżdżących na pamięć. Droga, która jeszcze w starym roku była dwukierunkowa teraz na Pradze-Północ może już być jednokierunkowa!

strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania na warszawskim Mokotowie

Na niewielkim fragmencie Mokotowa strefa płatnego parkowania została wprowadzona ponad dekadę temu. Objęła wtedy mały fragment (tzw. klin) w rejonie ul. Puławskiej o powierzchni 1,1 km2 z ok. 1,5 tys. miejsc postojowych. Teraz rozszerzyła się o kolejne obszary na północy dzielnicy na których jest ok. 30 km ulic i kolejne 3,8 tys. miejsc postojowych. W sumie więc na Mokotowie SPPN obejmuje 85 ulic o łącznej długości 40 km, z ok. 5,3 tys. ogólnodostępnymi miejscami postojowymi. Na nowym obszarze strefy na Mokotowie stanęło 117 parkomatów.

Strefa płatnego parkowania – co najmniej 4% miejsc dla niepełnosprawnych

W obu dzielnicach, w których poszerzono dotychczasową SPPN, co najmniej 4 proc. wszystkich miejsc postojowych w SPPN to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawiają strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35 „Zakaz postoju”) oraz strefy (za znakiem B-39 „Strefa ograniczonego postoju”) z zakazem postoju, który nie dotyczy tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Zostały one wprowadzone tam, gdzie niemożliwe okazało się wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie w rejonie pl. Hallera jest ok. 70 dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców, a w obszarze SPPN na Mokotowie – ponad 400.

Strefa płatnego parkowania – co z mieszkańcami?

Mieszkańcy tych obszarów Pragi-Północ i Mokotowa, które od 2 stycznia znalazły się w SPPN, już od 3 grudnia 2022 r. mogli uzyskać abonament mieszkańca, uprawniający do bezpłatnego postoju na określonym obszarze. Tym, którzy jeszcze nie wyrobili abonamentu mieszkańca, przypominamy – może go otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN,
  • rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie,
  • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Strefa płatnego parkowania – jak załatwić abonament?

Sprawy związane z abonamentem, a więc jego wyrobienie lub przedłużenie można załatwić:

  • całkowicie przez internet – pod adresem abonamentzdomu.zdm.waw.pl,
  • stacjonarnie – w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Są dwa rodzaje abonamentów: rejonowy i obszarowy. Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu, co przekłada się średnio na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Uprawnia do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców”, czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze. Do abonamentu rejonowego przyporządkowane są odcinki B-35 znajdujące się w rejonie do 150 m od miejsca zameldowania.

Abonament obszarowy kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch równych ratach) i pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle. Obszary abonamentowe obejmują ok. 800-1200 miejsc postojowych. Parkować można po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament. Uprawnia on do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców” B-35 na całym obszarze obowiązywania abonamentu.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze