Karolina Chojnacka

Ruszyły prace przy remoncie opolskiego odcinka autostrady A4

To już ostatnia faza prac remontowych prowadzonych na opolskim odcinku autostrady A4, które rozpoczęły się w 2013 roku. W ciągu dwóch lat powinien zostać wyremontowany odcinek pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego oraz śląskiego.

Remont opolskiego odcinka autostrady A4

W pierwszej kolejności ruszą prace na jezdni południowej w kierunku Katowic, na odcinku o długości 8,24 kilometrów, wraz z remontem węzła Kędzierzyn – Koźle. W tym czasie wjazd i wyjazd na ten węzeł nie będzie możliwy. Objazd zostanie wyznaczony DK88, DK94 i DW426. Od wtorku 17.08 rozpoczną się prace na jezdni południowej na wysokości MOP-u Góra św. Anny do odcinka przed węzłem Strzelce Opolskie. Na tym odcinku zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, w ramach których kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jezdnię północną, na której ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po dwóch pasach. Remont będzie prowadzony na całej szerokości południowej jezdni autostrad.

Obie jezdnie z gruntownym remontem

W ramach zadania jezdnia południowa (w kierunku do Katowic) zostanie wyremontowana na odcinku o długości około 17,5 kilometra, a jezdnia północna (w kierunku do Wrocławia) na odcinku o długości około 12,1 kilometra. Wyremontowana zostanie także nawierzchnia na dwóch węzłach drogowych: Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Ze względu na znaczny zakres prac będzie to zadanie dwuletnie.

Wykonawca remontu wymieni warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni, a w niektórych miejscach również podbudowę. Na przejazdach awaryjnych zamontowane zostaną bariery linowe, a na nowej nawierzchni pojawi się oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Remont obejmie również system odwodnienia drogi oraz obiektów mostowych.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyremontowała około 150 kilometrów autostrady A4 z całego liczącego ponad 170 kilometrów odcinka (w podziale na jezdnię północną i południową) w woj. opolskim. Remonty to standardowa procedura po kilkunastu latach eksploatacji. Na nawierzchni pojawiły się spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe, wymagające coraz częstszych interwencji. Remont poprawi warunki jazdy oraz zapewnieni bezpieczeństwo użytkownikom autostrady.

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze