Recykling baterii z samochodów elektrycznych – jak to robi Renault?

Konieczność przeciwdziałania zmianom klimatu przyczynia się do szybkiego rozwoju elektromobilności. Większość producentów samochodów zapowiada, że już za parę lat będzie sprzedawać tylko auta elektryczne. Pojawia się jednak pytanie... Jak można wykorzystać akumulatory po zakończeniu ich „życia” w samochodzie elektrycznym? Renault ma na to konkretny pomysł.

Potrzeba optymalizacji i wydłużenia żywotności akumulatorów trakcyjnych to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją producenci samochodów.

Należąca do Grupy Renault marka Mobilize opracowuje rozwiązania łączące elektromobilność i inteligentne ładowanie z wtórnym wykorzystaniem akumulatorów do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu możliwe jest generowanie dodatkowej wartości na każdym etapie „życia” akumulatorów trakcyjnych.

Pierwszy cykl życia akumulatorów – nie tylko zasilanie pojazdu

Podstawową funkcją akumulatora trakcyjnego w pierwszym etapie jego życia jest oczywiście magazynowanie energii niezbędnej do napędzania pojazdu elektrycznego. Oprócz tego Grupa Renault we współpracy z partnerami rozwija jednak technologie V2G, V2H i V2L, które umożliwiają dwukierunkową wymianę energii między akumulatorem samochodu elektrycznego a siecią elektryczną, domem czy innym odbiornikiem. Renault a dba także o wydajność akumulatorów, monitorując ich stan techniczny – stworzona przez nią aplikacja mobilna pozwala potwierdzić aktualną pojemność energetyczną akumulatora. W razie potrzeby akumulatory trafiają do Autoryzowanego Zakładu Naprawy Akumulatorów Trakcyjnych do Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych Renault. Jeden z nich znajduje się w Zabrzu.

Drugi cykl życia akumulatorów – stacjonarne magazynowanie energii

Grupa Renault prowadzi zbiórkę zużytych akumulatorów z samochodów elektrycznych. Po zakończeniu życia w pojeździe akumulatory mogą być wykorzystywane jako stacjonarne magazyny energii – kluczowe narzędzie transformacji energetycznej. W krótkoterminowej perspektywie nie ma alternatywnej technologii magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Po 10 latach „życia” w pojeździe akumulatory mogą służyć do bardzo różnych celów – Renault współpracuje z inwestorami w każdej skali. Akumulator może np. zasilać kuchnię foodtrucka wymagającą dużej mocy elektrycznej. Wtórnie wykorzystane akumulatory mogą też znaleźć zastosowanie w pojazdach przewożących produkty farmaceutyczne, w przypadku których niezbędne jest utrzymanie stałej i w pełni kontrolowanej temperatury. Akumulatory dostarczają energię niezbędną do utrzymania chłodu, nawet gdy silnik pojazdu jest wyłączony.

Przykładem rozwiązania o dużo większej skali jest „Advanced Battery Storage” – pojemność instalacji tego systemu magazynowania energii w Douai we Francji wynosi 4,9 MWh, a we Flins – 15 MWH. W budowie są kolejne instalacje o pojemności do 60 MWh.

Końcowy cykl życia akumulatorów – recykling

Grupa Renault połączyła się w konsorcjum z firmami Veolia i Solvay w celu opracowania technologii pozyskiwania i oczyszczania metali ze zużytych akumulatorów. Dzięki temu możliwe jest skuteczne odzyskiwanie z akumulatorów trakcyjnych strategicznych surowców takich jak kobalt, nikiel i lit, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze