Ewa Kania

Mając prawo jazdy kategorii B, możesz ciągnąć cięższe pojazdy, niż 3,5 t. Ale są pewne warunki

Przyzwyczailiśmy się do tego, że mając prawo jazdy kategorii B, jednym z najważniejszych ograniczeń, jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu, która wynosi maksymalne 3,5 tony. Tymczasem niedawna zmiana przepisów rozszerzyła te uprawnienia, ale pod pewnymi warunkami.

Nowe przepisy dotyczące DMC pojazdu przy prawie jazdy kategorii B

Można powiedzieć, że przepisy musiały się ugiąć przed realiami współczesnej motoryzacji. Coraz mocniej forsowana jest idea elektromobilności, czyli samochodów na prąd. Te natomiast są co do zasady ciężkie, ze względu na dużą wagę baterii.

Skłoniło to rządzących do wprowadzenia nowelizacji do Prawa o ruchu drogowym. Obecnie znajdziemy tam taki fragment:

Zezwala się na kierowanie pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.

Tymczasowe prawo jazdy: za kierownicę wsiądziesz zaraz po egzaminie. Zmiany zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji

Jakimi pojazdami o DMC 4,25 t można kierować na prawo jazdy kategorii B?

Cytowany zapis zawiera kilka kwestii, które wymagają szerszego omówienia. Jedną z nich jest stwierdzenie „paliwo alternatywne”. Pod tym hasłem możemy rozumieć:

  • energię magazynowaną w baterii
  • wodór
  • CNG
  • LNG

Najważniejsza w tym zestawieniu jest pierwsza pozycja, czyli samochody elektryczne bateryjne. Rodzajem elektryków są też pojazdy wodorowe z ogniwami paliwowymi, gdzie energia elektryczna wytwarzana jest na pokładzie. One również mogą być dość ciężkie z uwagi na konieczność stosowania dużych zbiorników na wodór. Z kolei gaz CNG oraz LNG najczęściej spotkać można w pojazdach ciężarowych i autobusach.

Wpis w dowodzie rejestracyjnym auta elektrycznego o DMC do 4,25 t

Druga istotna kwestia jest taka, że kierowca nie może po prostu wsiąść do pojazdu o DMC powyżej 3,5 t, tylko jeśli jest to elektryk. Konieczna jest jeszcze odpowiednia adnotacja w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, z której wynika, że ma on podwyższoną dopuszczalną masę całkowitą, z uwagi na zastosowany rodzaj napędu. A ponieważ opisywany przepis jest dość świeży, niełatwo do spotkać nawet w nowych samochodach.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze