Ewa Kania

Powstanie nowy odcinek autostrady A2. Poznaliśmy szczegóły

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała już zgodę na realizację 18-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Siedlcami i Białą Podlaską. GDDKiA poinformowała także o stanie innych inwestycji prowadzonych w ramach tej autostrady.

Spis treści

Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji rozpocznie prace budowlane. W ramach zadania wybuduje około 18 km dwujezdniowej, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu, autostrady A2. Na przecięciu z obecną DK19 a przyszłą drogą ekspresową S19 wybudowany zostanie węzeł Łukowisko. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy

Realizację przedłużenia autostrady od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią podzielono na kilka krótszych odcinków. W realizacji, w trybie Projektuj i buduj, jest 101 kilometrów trasy do węzła Biała Podlaska. Dalsza część do granicy z Białorusią realizowana będzie w trybie Buduj. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji zezwolenia na realizację tej inwestycji.

Czy można korzystać z telefonu na czerwonym świetle? A stojąc w korku?

Budowa autostrady A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce

Budowa autostrady A2 na tym odcinku, podzielona jest na trzy fragmenty o łącznej długości 37,5 km:

  • Kałuszyn – Groszki: Budowane są nasypy, realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W zakresie budowy obiektów inżynierskich betonowane są ustroje nośne, kapy chodnikowe, trwa montaż drenażu czy wykonywanie izolacji. Budowana jest kanalizacja deszczowa, odwodnienie. Montowane są słupy ekranów akustycznych. Zaawansowanie robót ponad 36 proc.
  • Groszki – Siedlce Zachód (Gręzów): Budowane są nasypy. Wzmacniane jest podłoże pod nasypy i wykopy. W zakresie budowy obiektów wykonywane są wykopy pod posadowienie, zbrojone i betonowane fundamenty i podpory. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, przebudowywane są wodociągi. Zaawansowanie robót ok. 11 proc.
  • Siedlce Zachód (Gręzów) – Siedlce Południe (Swoboda): budowane są nasypy, wykopy, realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni, układane są pierwsze warstwy bitumiczne ciągu głównego. W zakresie budowy obiektów betonowane są ściany oporowe, wykonywana konstrukcja stalowa, zbrojenie. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, linii kablowych. Zaawansowanie robót ok. 55 proc.

GDDKiA planuje, że pierwszy i trzeci fragment zostanie oddany jesienią 2023 roku. Z kolei drugi powinien zostać zakończony w wakacje 2024 roku.

Budowa autostrady A2 Siedlce – Biała Podlaska

Odcinek autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej ma 63,5 km długości, podzielony na cztery fragmenty. Od września minionego roku dla odcinka Swory – Biała Podlaska wykonywane są roboty ziemne (nasypy, wykopy), realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Trwają prace przy budowie obiektów inżynierskich. Ponadto przebudowywane są kolizje z urządzeniami obcymi. Zaawansowanie robót przekroczyło 42 proc.

Na odcinku od węzła Siedlce Południe do rejonu Malinowca prace rozpoczęły się w drugiej połowie maja, co umożliwiło uzyskanie decyzji ZRID. Wykonawca wytyczył plac budowy i pod nadzorem przyrodniczym prowadzi wycinkę drzew.

Dla odcinka od węzła Łukowisko do rejonu m. Swory, trwa postępowanie administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. GDDKiA szacuje, że na przełomie II i III kwartału 2023 r. otrzyma zgodę na przeprowadzenie inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze