Karolina Chojnacka

„Manifest na rzecz mobilności miejskiej”, czyli co łączy Ubera i Blablacar?

Czterej główni gracze w dziedzinie mobilności, czyli Blablacar, Mobilize, grupa RATP i Uber, ogłaszają „Manifest na rzecz mobilności miejskiej”. To pierwszy etap działań, które mają zmienić obecny system mobilności miejskiej. O co w nim dokładnie chodzi?

„Manifest na rzecz mobilności miejskiej” jest pierwszym etapem wdrażania zobowiązań podjętych przez Blablacar, Mobilize, grupę RATP i Ubera na rzecz zmiany obecnego systemu mobilności miejskiej. Jego celem jest opracowanie we współpracy z władzami publicznymi bogatej i innowacyjnej oferty, która posłuży podróżującym oraz miastom – uwolnionym od emisji spalin, zamożniejszym i sprzyjającym włączeniu społecznemu.

Punktem wyjścia do wspólnych prac była ocena stanu faktycznego. Obecnie istnieje wiele nowych usług mobilności, które funkcjonują oddzielnie, przy ograniczonym dialogu między operatorami a władzami publicznymi. W tych okolicznościach czterech głównych graczy w dziedzinie mobilności wspólnie opracowało nową wizję mobilności miejskiej opartą na czterech filarach:

  • Pozytywnym wpływie na środowisko poprzez zmniejszanie zanieczyszczenia generowanego przez system transportowy oraz ograniczenie śladu węglowego flot i usług mobilnych
  • Promowaniu zoptymalizowanego wykorzystania przestrzeni publicznej i podnoszeniu jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie bardziej przyjaznej i mniej zatłoczonej przestrzeni publicznej
  • Zagwarantowaniu użytkownikom łatwego dostępu do usług poprzez opracowanie atrakcyjnych ofert, które będą przystępne cenowo dla wszystkich i wszędzie dostępne 
  • Poprawie łatwości obsługi (ang. improving user experience) dzięki zaoferowaniu bezpiecznego, niezawodnego i łatwego w użyciu systemu transportowego

Opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu, członkowie think-tanku zamierzają między innymi zbadać możliwość stworzenia infrastruktury sprzyjającej wprowadzeniu zielonych i współdzielonych środków transportu. Celem będzie także rozwój usług współdzielonej mobilności pierwszego i ostatniego kilometra na żądanie, a także usług dodatkowych, w celu zapewnienia ciągłości obsługi poza godzinami szczytu, w tym w nocy.  W perspektywie krótkoterminowej partnerzy chcą rozpocząć eksperyment, który umożliwi mieszkańcom przetestowanie zróżnicowanej, bardziej elastycznej i bardziej ekologicznej oferty mobilności.

Aby to osiągnąć, projekt „Mobilité360” opowiada się również za wdrożeniem rozwiązania bazującego na ścisłej współpracy, którego nadrzędną wartością będzie prowadzenie zorganizowanego dialogu między operatorami i władzami publicznymi, ułatwiona i ukierunkowana wymiana informacji i wiedzy oraz współtworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze