Ewa Kania

Cena twojego OC wydaje ci się wysoka? To może być wina systemu eSCOR, który stale cię ocenia

Kiedyś na koszt ubezpieczenia wpływały takie czynniki jak staż kierowcy czy miejsce zamieszkania. Obecnie firmy ubezpieczeniowe korzystają ze specjalnych narzędzi, które pomagają im ocenić każdego kierowcę, a ocena ta przekłada się na wysokość ubezpieczenia.

Co to jest system eSCOR?

Skrót ten rozwija się jako elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka, przygotowany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Służy on do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, czyli tego, jak duża jest szansa, że dany kierowca, doprowadzi do niebezpiecznego zdarzenia na drodze.

Jak czytamy na rządowej stronie poświęconej systemowi eSCOR:

Projekt eSCOR będzie świadczyć e-usługi dla zakładów ubezpieczeń, które w wyniku realizacji projektu będą mogły uzyskać rynkowy punkt odniesienia w zakresie czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe. System umożliwi uzyskanie wiarygodnej informacji do oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz o stosowanych algorytmach do taryfikacji w przypadku, gdy zakład nie dysponuje danymi do budowy własnych modeli statystycznych. Udostępnione funkcjonalności ułatwią również obsługę zgłoszonych niezgodności w danych przekazywanych do bazy UFG.

Fotoradar zrobił jej zdjęcie, na którym widać… jej bieliznę! Sprawa trafiła do sądu

Jak działa system eSCOR?

Aby ocenić wysokość ryzyka ubezpieczeniowego, system eSCOR bierze pod uwagę historię ubezpieczenia danego kierowcy, a także zestawia ją z danymi dotyczącymi innych kierowców. Wykorzystywana jest w tym celu analiza danych statystycznych, gdzie bierze się pod uwagę dane dotyczące grup wiekowych, miejsca zamieszkania, itd. W ten sposób, nawet biorąc pod uwagę kierowcę bezszkodowego, można oszacować ryzyko popełnienia przez niego błędu na drodze.

Ubezpieczyciele mogą korzystać z danych znajdujących się w eSCOR i na podstawie oceny danego kierowcy (wyrażonej w pięciopunktowej skali), odpowiednio zmodyfikować cenę ubezpieczenia na kolejny rok.

Jak sprawdzić swoją ocenę w systemie eSCOR?

Aby dowiedzieć się, jaką obecnie mamy ocenę, trzeba wejść na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Po założeniu na nim konta, jest możliwość wygenerowania raportu nas dotyczącego.

Zakładając konto mamy też możliwość sprawdzić poprawność danych zapisanych przez UFG. W razie znalezienia błędu, można go zgłosić i poprawić.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze