Karolina Chojnacka

Bezpieczny powrót do szkoły. Na co powinni zwrócić uwagę kierowcy i rodzice?

Początek roku szkolnego i powrót dzieci do szkół to czas nasilenia ruchu na drogach, zwłaszcza ruchu pieszych w okolicach placówek edukacyjnych. Kierowcy powinni być w tym czasie szczególnie wyczuleni na najmłodszych użytkowników dróg, zredukować prędkość i kierować się zasadą ograniczonego zaufania. A rodzice wyczulić swoje dzieci, by uważały na przejściach dla pieszych.

Początek września i powrót uczniów do nauki stacjonarnej oznacza zwiększone natężenie ruchu drogowego. Wioząc dziecko do szkoły, zachowajmy najwyższą ostrożność. Prawdziwą stawką nie jest punktualność, ale życie i zdrowie dziecka. Szczególną uwagę na bezpieczeństwo jazdy należy zwrócić w okolicach przejść dla pieszych, gdzie wielu kierowców łamie przepisy i nie ustępuje pierwszeństwa pieszym. Jak wynika z danych policji, wrzesień był w ubiegłym roku drugim po sierpniu miesiącem z najwyższą liczbą wypadków.

Uważaj w okolicy szkoły

Przejeżdżając w pobliżu szkoły czy przedszkola, kierowcy powinni zredukować prędkość i wzmożyć czujność. W takich miejscach należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe parkowanie, aby pozostawiony pojazd nie utrudnił dzieciom bezpiecznego przemieszczania się, ponieważ przy swoim niskim wzroście, wychodząc zza zaparkowanego samochodu, najmłodsi mogą nie zostać zauważeni przez innych kierowców.  Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault, wyznał:

Często sami rodzice doprowadzają do niebezpieczeństwa, wyjeżdżając w ostatniej chwili i podwożąc dziecko jak najbliżej wejścia do szkoły, aby nie spóźniło się na lekcje.

Kieruj się zasadą ograniczonego zaufania

Jeżeli widzimy dzieci znajdujące się w pobliżu drogi lub parkingu, szczególnie ważne jest, aby stosować się do zasady ograniczonego zaufania. Dotyczy to zwłaszcza takich miejsc jak okolice przejść dla pieszych, przystanków, dworców, szkół, przedszkoli i prowadzących do nich przejść oraz nieodgrodzonych chodników. Po najmłodszych uczestnikach ruchu należy spodziewać się, że mogą zagapić się i nie zauważyć nadjeżdżającego samochodu. W takiej sytuacji kluczowe jest należyte obserwowanie przez kierowcę przedpola jazdy, aby w porę dostrzec pieszego i móc błyskawicznie zareagować w razie pojawienia się dziecka na jezdni.

Dopilnuj, by dziecko było widoczne dla innych

Aby dzieci mogły być bezpieczne na drodze, muszą być widoczne dla kierowców. Piesi poruszający się po zmierzchu po nieoświetlonych drogach i nieposiadający elementów odblaskowych są widoczni dla kierujących dopiero z niewielkiej odległości, co może znacznie utrudnić skuteczną reakcję kierowcy, który nie zdąży na czas zahamować i ominąć czy wyprzedzić takiej osoby. Ma to jeszcze większe znaczenie jesienią, gdy zmrok zapada znacznie szybciej. Dlatego tak ważne jest, aby wyposażyć dziecko w odblaski. Nie powinno być to szczególne trudne, ponieważ na rynku jest duży wybór odzieży posiadającej elementy odblaskowe, zwłaszcza sportowej. Przy zakupie plecaka i innych akcesoriów dla dzieci także warto zwrócić uwagę, aby posiadały takie elementy. Wybierajmy okrycia wierzchnie w jasnych kolorach – to również ułatwi kierującym wcześniejsze dostrzeżenie dziecka.

Według przepisów obowiązkowe jest używanie elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, o ile nie poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Mimo to, jak pokazują badania, ponad 80% pieszych nie używa w takiej sytuacji odblasków, a prawie 60% nosi ciemne ubrania, co niemal całkowicie uniemożliwia kierowcy wczesne dostrzeżenie pieszego i odpowiednią reakcję za kierownicą.

Bądź przykładem

Rodzice i opiekunowie dzieci powinni dołożyć wszelkich starań, aby były one świadome, jak należy zachować się na drodze i jakich zasad muszą przestrzegać, aby bezpiecznie dotrzeć na zajęcia. Warto od najwcześniejszych lat życia dzieci przygotowywać je do bycia uczestnikami ruchu, zwłaszcza że często poruszają się one na hulajnogach czy rowerach.

Powinniśmy przykładać szczególną wagę do tego, by tłumaczyć i pokazywać dziecku, jakie są zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, czego nie robić i jakie są tego konsekwencje, na przykład jak prawidłowo przekraczać jezdnię, jak poruszać się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza oraz jak zachowywać się w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusu. Najskuteczniejszym sposobem nauki jest częste, konsekwentne dawanie przykładu. Świadomość zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci na drodze, może uchronić je przed uczestnictwem w wypadku drogowym. Marginalizacja edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego może także skutkować wychowaniem nieostrożnych kierowców i nieuważnych pieszych.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze