Agnieszka Serafinowicz

Znak drogowy D-40 – czy na pewno go dobrze rozumiesz? Dla kierowcy zmienia on wiele!

Znak drogowy D-40 jest tylko informacyjny, ale zmienia on bardzo wiele dla kierowcy każdego pojazdu mechanicznego!

Znak drogowy D-40 to jeden z grupy znaków informacyjnych. Jest dość często spotykany, szczególnie w miastach, a już najczęściej – na osiedlach mieszkaniowych. Niestety, choć rozpoznawalny, to wielu kierowców ma problem z prawidłową interpretacją przepisów jakie ten znak narzuca kierowcy. Wielu też myli znak D-40 „Strefa zamieszkania” z zupełnie inaczej wyglądającym znakiem D-52 „Strefa ruchu”. Czas wyjaśnić to raz, a dobrze.

znak drogowy D-40

Znak drogowy D-40 – „Strefa zamieszkania”

Ten informacyjny znak drogowy D-40 oznacza wjazd do tzw. strefy zamieszkania. Taka strefa to wydzielony w mieście (w terenie zabudowanym) obszar, w którym szczególne prawa otrzymują piesi. To trochę tak, jakby cały obszar strefy zamieszkania był przejściem dla pieszych. Piesi znajdujący się w strefie zamieszkania zawsze mają pierwszeństwo przed pojazdem znajdującym się w strefie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Kierowco, pamiętaj! W strefie zamieszkania pieszy MOŻE iść środkiem drogi, a Ty musisz poczekać aż przejdzie, a nie nerwowo trąbić, bo „nie idzie po pasach”. W strefie zamieszkania nie ma pasów – cała strefa jest miejscem, w którym piesi są uprzywilejowani.

Co do zasady maksymalna prędkość poruszania się pojazdów w strefie zamieszkania nie może przekraczać 20 km/h. Oznacza to również, że jeżeli w takiej strefie znajdują się progi zwalniające, nie muszą być one oznakowane dodatkowo znakami ostrzegawczymi A-11a „Próg zwalniający”. Choć w praktyce zarządcy dróg i tak ustawiają ten znak, ale już bez towarzyszącego mu na drogach publicznych znaku B-33 „Ograniczenie prędkości” wskazującego wartość 20 km/h. Taka prędkość wynika bowiem z samej obecności pojazdu w strefie zamieszkania. Policja surowo egzekwuje naruszenia prawa przez kierowców w strefie zamieszkania. To strefa, w której piesi mają czuć się bezpiecznie.

Znak drogowy D-40 i parkingi – czy dobrze parkujesz?

Warto wiedzieć, że znak drogowy D-40 nie tylko zmienia uprawnienia pieszych i zobowiązuje kierowców pojazdów do ustępowania im pierwszeństwa w całej strefie. Znak D-40 narzuca również kierowcom reguły dotyczące parkowania pojazdów. Otóż w strefie zamieszkania parkowanie jest dozwolone tylko na specjalnie wyznaczonych miejscach parkingowych (oznaczonych znakiem D-18 „Parking”). Niezależnie od tego, że kierujący nie łamie np. nakazu pozostawienia pieszym 1,5 metra przestrzeni na chodniku.

znak drogowy D-40 i D-41

Kiedy kończy się strefa zamieszkania? Wypatruj tego znaku

Koniec strefy zamieszkania sygnalizowany jest znakiem D-41 „Koniec strefy zamieszkania”. O czym warto pamiętać? Przede wszystkim o tym, że opuszczając strefę zamieszkania kierowca pojazdu jest włączającym się do ruchu! Oznacza to, że musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom drogi, na którą wjeżdża! Kolejna istotna rzecz: znak D-41 nie musi znajdować się po prawej stronie jezdni. Może być umieszczony po lewej stronie jezdni i dalej obowiązuje.

Strefa zamieszkania, a strefa ruchu

Strefa zamieszkania jest zdecydowanie bardziej restrykcyjna dla kierowców niż strefa ruchu. Droga w strefie ruchu to droga niepubliczna, ale obowiązują na niej wszystkie przepisy ruchu drogowego, jak na drodze publicznej, piesi mają dla siebie przejścia dla pieszych i nie mogą swobodnie poruszać się po całej szerokości drogi, a kierowca musi posiadać stosowne uprawnienia (prawo jazdy) i stosować się do przepisów jak na każdej innej drodze publicznej. Jedyną w zasadzie wspólną cechą strefy zamieszkania i strefy ruchu jest to, że opuszczając każdą z nich kierowca pojazdu mechanicznego jest włączającym się do ruchu, czyli zobowiązany jest ustąpić wszystkim uczestnikom ruchu korzystającym z drogi, na którą wjeżdża. Zobacz też nasz materiał o nowych znakach drogowych obowiązujących od dziś, tj. 5 grudnia 2022 r.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze