Karolina Chojnacka

Wymiana oleju przekładniowego – jak często i bezpiecznie to robić?

Wymiana oleju przekładniowego jest szczególnie ważna w pojazdach hybrydowych, ponieważ połączenie silnika elektrycznego i spalinowego prowadzi do większego obciążenia przekładni zmiany biegów. Jednocześnie przekładnia pracuje z mniejszą ilością oleju z powodu braku przemiennika momentu obrotowego/konwertera hydrokinetycznego .

Profesjonalnie przeprowadzona wymiana oleju może znacznie wydłużyć żywotność automatycznej skrzyni biegów i poprawić komfort zmiany biegów, a w rezultacie może zapobiec awariom.

W przypadku automatycznych przekładni zmian biegów stosowanych w pojazdach hybrydowych zaleca się wymianę oleju w krótszych odstępach czasu niż w przypadku konwencjonalnych automatycznych skrzyń biegów.

Decydującym czynnikiem jest z jednej strony większe obciążenie systemu, a z drugiej mniejsza ilość oleju: ze względu na połączenie silnika elektrycznego i spalinowego, przekładnie hybrydowe muszą przenosić moment obrotowy silnika spalinowego oraz elektrycznego, a zatem pracują pod większym obciążeniem, a co za tym idzie w wyższej temperaturze. Przy bardzo wysokich temperaturach roboczych olej starzeje się szybciej niż w normalnych warunkach.

Ponadto przekładnie hybrydowe mają o około 2 litry oleju mniej z powodu pominięcia przemiennika momentu obrotowego/konwertera hydrokinetycznego – w porównaniu do konwencjonalnych automatycznych skrzyń biegów, które mają około 10-11 litrów. Mniejsza objętość oleju nie tylko wymaga intensywniejszego chłodzenia, ale także ma mniejszą możliwość absorbowania ścieru z wewnętrznych elementów przekładni, a co za tym idzie ulega szybszemu zanieczyszczeniu.

Jak bezpiecznie wymienić olej przekładniowy w pojazdach hybrydowych?

Przeczytaj też: Czy data produkcji opon ma znaczenie dla kierowcy? Zdecydowanie nie!

Wymiana oleju przekładniowego w pojazdach hybrydowych różni się od wymiany w konwencjonalnych pojazdach w kilku ważnych punktach. Podczas pracy przy pojeździe hybrydowym należy wziąć pod uwagę następujące dodatkowe kroki bezpieczeństwa:

1. Przestrzeń wokół pojazdu musi być odpowiednio odgrodzona/odseparowana. Miejsce pracy i pojazd muszą zostać odpowiednio oznakowane. Na pojeździe powinien być umieszczony żółty znak ostrzegawczy o stanie wysokiego napięcia – „System wysokiego napięcia aktywny”.

2. Następnie wtyczka serwisowa/bezpieczeństwa wysokiego napięcia powinna zostać wyciągnięta i odblokowana. Rozładowanie kondensatorów w elektronice mocy i wyłączenie systemu trwa co najmniej pięć minut.

3. Złącze wtyczki serwisowej powinno się zabezpieczyć  i dołączyć  informację o dezaktywacji systemu, aby zapobiec nieautoryzowanemu włączeniu.  Przy złączu powinna zostać umieszczona informacja „System zabezpieczony przed ponownym włączeniem”.

4. Po pomyślnym sprawdzeniu braku napięcia, żółty znak ostrzegawczy o wysokim napięciu można zastąpić zielonym znakiem „Układ wysokiego napięcia nieaktywny”.

Gdy pojazd nie jest już pod napięciem i mechanik może rozpocząć czynności normalnej wymiany oleju.

Powyższe czynności, np. odblokowanie systemu może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pracy na systemach wysokiego napięcia do 1 kV. Nawet po dezaktywacji systemu wysokiego napięcia, odpowiednie instrukcje i postepowanie są wymagane dla wszystkich prac nieelektrycznych i czynności w bezpośrednim otoczeniu systemu wysokiego napięcia.

Jak bezpiecznie wymienić olej przekładniowy w pojazdach hybrydowych?

Przeczytaj też: Jedź ostrożnie w deszczu – kilka rad jak zachować się za kierownicą w czasie ulewy

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze