Agnieszka Serafinowicz

Czy można wjeżdżać do lasu w 2023 roku?

Wjazd do lasu samochodem nie jest całkowicie nielegalny, ale drogi, po których można się legalnie poruszać w lasach są nieliczne, jak je rozpoznać i znaleźć?

Spis treści

Coraz większa popularność aut z podwyższonym nadwoziem i większym prześwitem, choć nie czyni z nich samochodów stricte terenowych, kusi wielu amatorów przejażdżek w dziksze tereny do zjazdu z dróg. Co bardziej rozsądniejsi zadają sobie wówczas pytanie: czy wjazd do lasu samochodem jest w ogóle legalny? Warto poznać dokładną odpowiedź.

Wjazd do lasu samochodem – można, czy nie można?

Zasady udostępniania lasów zainteresowanym – również kierowcom wszelkich pojazdów – są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach. W końcu lasy to takie naturalne „strefy czystego transportu„. Z zapisów zawartych w rzeczonym fragmencie tej ustawy wynika, że ruch jakimkolwiek pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem, motorowerem, quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Czy to oznacza, że nie można wjechać do lasu? Można, ale na drogę leśną możesz wjechać tylko wtedy, gdy jest ona wyraźnie oznaczona np. drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazanie kierunku i odległości do jakiejś miejscowości, parkingu leśnego czy innego obiektu, do którego publiczna leśna droga prowadzi).

Wjazd do lasu samochodem – brak szlabanu to nie zezwolenie!

Z pewnością wielokrotnie podróżując samochodem czy motocyklem drogami prowadzącymi przez lasy, widzieliście szlabany przegradzające leśne drogi odchodzące od publicznej drogi głównej. Szlabany nie są jednak instalowane na każdej leśnej drodze, a ich brak wcale nie oznacza, że w danym miejscu wjazd do lasu jest legalny.

Zasada jest trochę inna niż w przypadku zwykłych dróg publicznych. Jeżeli na jakiejś drodze oddanej do ruchu nie ma znaku zakazu wjazdu lub zakazu ruchu w obu kierunkach, można na taką drogę wjechać. W lasach jest jednak inaczej! Wjazd do lasu samochodem na drogę, na której nie ma ani szlabanu, ani żadnego dodatkowego oznakowania (jak np. wspomniane wcześniej drogowskazy do jakiegoś obiektu w lesie, czy inne oznakowanie jednoznacznie sugerujące, że można wjechać) jest zasadniczo nielegalny!

Wjazd do lasu samochodem – wyjątki dla niepełnosprawnych i służb leśnych

Wspomniane wyżej zasady nie dotyczą inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna, poruszająca się specjalnym, dostosowanym dla niej pojazdem, może wjechać do lasu także na drogę, na której brak jest oznakowania dopuszczającego ruch samochodów na tej drodze. Jednak należy tu zastosować podobną regułę, jak w przypadku warunkowego zezwolenia niepełnosprawnym na wjazd za znak zakazu wjazdu w obu kierunkach: kierujący niepełnosprawny musi zachować szczególną ostrożność.

Z oczywistych względów wspomniane przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, służb ratunkowych, policji, a także myśliwych wykonujących zadania gospodarcze, czy właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.

Wjazd do lasu samochodem a okres zagrożenia pożarowego

W okresie długich susz, zarządcy lasów ustawiają często dodatkowe oznakowanie zabraniające wjazdu czy wręcz wejścia do lasu w jakimś rejonie, zwykle jest to powiązane z informacją o okresie zagrożenia pożarowego. Jednak dla kierowców takie oznakowanie nie ma znaczenia, bo zakaz wjazdu do lasu, gdziekolwiek poza drogami, które są wyraźnie oznaczone jako dopuszczone do ruchu pojazdów, jest zabroniony przez cały rok. Warto pamiętać również o tym, że zakaz ruchu na drogach nie oznaczonych specjalnie, jako udostępnione do ruchu obowiązuje również jeżdżących konno. Wspomniana ustawa miłośników hippiki dopuszcza również tylko na drogi wyznaczone przez właściwego nadleśniczego.

wjazd do lasu samochodem
Planując rodzinną wycieczkę do lasu, warto skorzystać z serwisu czaswlas.pl, w którym znajdziemy dokładne mapy pokazujące legalne leśne drogi, parkingi w lasach i wiele innych ciekawych obiektów (źr. Lasy Państwowe / czaswlas.pl)

Wjazd do lasu samochodem – chcę do lasu, gdzie mogę zostawić auto?

Wybierając się do lasu należy samochód pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach tylko tam można bezpiecznie parkować. Każde nadleśnictwo przygotowuje sieć parkingów leśnych oraz miejsc parkowania pojazdów. Informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej danego nadleśnictwa. Najłatwiej na nią trafić wpisując adres internetowy Lasów Państwowych, a potem wybierając odpowiednią dyrekcję regionalną i nadleśnictwo. My polecamy również serwis Czas w Las, w którym znajdziemy szczegółowe mapki z drogami leśnymi i parkingami w lasach. Nie parkujmy samochodów przed szlabanami ustawionymi na drogach leśnych, czy na poboczach dróg leśnych, nawet tych dopuszczonych do ruchu. Drogi leśne są wąskie, parkując na poboczu i zostawiając miejsce „dla innego auta osobowego” blokujesz drogę większym pojazdom służb leśnych.

Wjazd do lasu samochodem – w lesie strażnik leśny ma takie uprawnienia jak policjant na drodze

Gdy wjedziemy do lasu, ukarać nas mandatem może nie tylko policjant, ale również straż leśna. I tak, strażnik leśny w myśl art. 129c Ustawy prawo o ruchu drogowym, ma prawo zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. A jeżeli kierowca popełnił wykroczenie związane z ruchem w lesie (nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów), straż leśna ma uprawnienia do karania mandatami karnymi. Mało osób o tym wie, ale w lesie wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.

Wjazd do lasu samochodem – jaka kara za nielegalny wjazd?

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy, ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze