Ważne zmiany w przepisach. W warsztacie samochodowym będą sprawdzać, gdzie pracujesz!

Jedziesz z samochodem do warsztatu lub do komisu? Przygotuj się na to, że będziesz musiał wypełnić specjalne oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw wprowadziły zmiany związane ze współpracą instytucji obowiązanych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, czyli tzw. PEP (ang. Politically Exposed Persons).

Jak informuje Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, firmy z branży motoryzacyjnej takie jak komisy, dealerzy czy warsztaty, w zakresie w jakim stosuje ustawę AML są zobowiązani ustalić czy klient lub jego beneficjent rzeczywisty nie stanowią PEP. Jak to zrobią?

Wspomniane firmy z branży motoryzacyjnej mogą na przykład przyjmować od klienta oświadczenie w formie pisemnej lub formie dokumentowej, że jest on albo nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Eksponowane stanowisko polityczne, czyli tzw. PEP

31 października 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1381) określające listę PEP. Lista takich stanowisk zawiera aż 215 pozycji, z których część na pierwszy rzut oka nie znamionuje ani specjalnego „eksponowania politycznego”, ani zagrożenia praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Do eksponowanych stanowisk politycznych, zgodnie z rozporządzeniem zalicza się między innymi:

  • prezesa zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
  • członka zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
  • członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
  • dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego

Co ważne, podkreśla Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, obowiązek ustalenia stosuje się także do członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Członek rodziny PEP to:

  • małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
  • dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu
  • rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP to:

  • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

Źródło informacji: Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, opracowanie własne

Komentarze:

Masakra - 15 stycznia 2022

Jaja sobie już robią a co to państwo policyjne? To trzeba sądzić do trybunału przecież to żenada.

Odpowiedz

Info - 15 stycznia 2022

Zapytaj UE po co to wymyśliła. Polska musi się tylko dostosować.

Odpowiedz

pif1 - 15 stycznia 2022

To raj dla złodziejaszków pracujących w warsztatach auto naprawione mamy adres gdzie jechać i je zawinąć super sprawa.A gdzie Rodo??

Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy
Pokaż Mniej komentarzy
Schowaj wszystkie

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze