Ewa Kania

Skrzyżowanie typu T – kto ma pierwszeństwo? Najczęstsze błędy

Kierowcy zwykle nie zastanawiają się, jaki dokładnie rodzaj skrzyżowania mają przed sobą. Może to się okazać poważnym błędem, ponieważ trudno w takiej sytuacji zastosować konkretne przepisy ruchu drogowego, a jadąc „na intuicję” nie zawsze zachowamy się właściwie. Wyjaśnijmy więc jakimi zasadami rządzi się skrzyżowanie typu T.

Spis treści

Skrzyżowanie typu T występuje na polskich drogach dosyć często. Zachowanie na nim wydaje się dość intuicyjne, gdy znamy przepisy i jeśli jest dobrze oznakowane. Wielu z nas jednak ma wątpliwości dotyczące pierwszeństwa przejazdu. Jak zatem pokonać bezkolizyjnie skrzyżowanie typu T?

Czym jest skrzyżowanie – definicja, przepisy

Zanim przejdziemy dalej, wyjaśnijmy sobie czym w ogóle jest skrzyżowanie. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym:

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Już teraz możemy więc zrobić istotne rozróżnienie. Jeśli z drogą, którą podróżujemy, łączy się na przykład droga wewnętrzna lub gruntowa, to nie jest to skrzyżowanie. Nie stosujemy więc w takich przypadkach żadnych przepisów związanych ze skrzyżowaniami, także tych, o których powiemy sobie za chwilę.

Skrzyżowanie typu T – co to jest? Kto ma na nim pierwszeństwo?

Skrzyżowanie typu T ma, co nie będzie zaskoczeniem, kształt litery T. Innymi słowy, to skrzyżowanie z trzema wylotami. Kto ma na nim pierwszeństwo? To już zależy. Przypomnijmy, że zasady pierwszeństwa wyznaczają (w kolejności ważności):

  • sygnalizacja świetlna
  • znaki drogowe
  • zasady ogólne

W pierwszym przypadku sprawa jest jasna – jedzie ten, kto ma zielone światło. Druga może być już bardziej skomplikowana. Albo mamy wtedy do czynienia z sytuacją, w której do drogi z pierwszeństwem, dołącza droga podporządkowana (tu chyba nikt nie ma wątpliwości, kto jedzie pierwszy – informują o tym zresztą znaki), albo występuje tak zwane pierwszeństwo łamane. To znaczy, że droga z pierwszeństwem skręca w lewo lub w prawo i kierowcy nią jadący, pomimo tego, że skręcają, nadal mają pierwszeństwo.

Jak się zachować na takim skrzyżowaniu? Pisałyśmy o tym tu: Skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym – kto jedzie pierwszy?

Najwięcej problemów kierowcom sprawia jednak sytuacja, w której nie ma żadnych znaków. Oznacza to, że mamy do czynienia ze skrzyżowaniem równorzędnym. Pierwszeństwo na nim ma więc kierowca, który znajduje się po naszej prawej stronie.

skrzyżowanie typu T
Skrzyżowanie typu T, fot. motocaina.pl

Skrzyżowanie typu T – najczęstsze błędy

Błędy, jakie kierowcy popełniają na skrzyżowaniach typu T, zależą od tego, jak określane jest na nim pierwszeństwo. Tam gdzie kierowcy muszą kierować się znakami, najczęściej źle używają kierunkowskazów przy pierwszeństwie łamanym. Jeśli jadą drogą z pierwszeństwem, nie sygnalizują skrętu, chociaż sama droga skręca.

Najwięcej problemów generują sytuacje, w których skrzyżowanie jest równorzędne. Kierowcy nie pamiętają o zasadzie prawej ręki i jadą „intuicyjnie”, czasami sugerując się też tym, co robią inni kierujący. Zdarzają się też nieporozumienia, w których na skrzyżowaniu typu T kierowcy jadący „daszkiem” uważają, że skoro ich droga jest kontynuowana, a druga do niej dołącza, to oni mają pierwszeństwo, ponieważ jadą cały czas prosto, a inni muszą skręcić.

Skrzyżowanie typu T – jak się prawidłowo na nim zachować?

  • Na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania zatrzymanie jest zabronione (nie dotyczy zatrzymania wynikającego z warunków ruchu).
  • Na skrzyżowaniu zabrania się wyprzedzania (za wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym oraz skrzyżowań, na których ruch jest kierowany).
  • Zakazuje się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
  • Kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest jedną z dwóch głównych przyczyn wypadków w Polsce!

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze