Karolina Chojnacka

Samochód ze stali ekologicznej to kolejny krok w kierunku „eko rewolucji”. Czy takie auto nie rdzewieje?

Rdzewieje. Ale ekologiczna stal jest wolna od emisji CO2, podczas gdy produkcja tony stali przy użyciu klasycznego wielkiego pieca wiąże się z emisją średnio ponad 2 ton CO2. Samochód ze stali ekologicznej to kolejny krok w kierunki „eko rewolucji”. Tylko... jak kosztowny dla chcącego kupić taki samochód może okazać się ten krok?

Mercedes-Benz jest pierwszym producentem samochodów, który objął udziały w szwedzkim start-upie H2 Green Steel (H2GS). Cel: wprowadzenie do seryjnej produkcji stali wolnej od emisji CO2. Wspólnie z dostawcami stali producent przebudowuje swój łańcuch dostaw pod kątem zapobiegania i ograniczania emisji dwutlenku węgla, a nie ich kompensacji.

Partnerstwo Mercedesa z H2GS to kolejny krok w kierunku neutralności pod względem emisji CO2, do której niemiecki producent dąży w ramach przyjętej strategii Ambition 2039. Zakłada ona, że w 2039 roku – 11 lat wcześniej niż wymagają tego przepisy UE – flota Mercedesa będzie w pełni skomunikowana i neutralna pod względem emisji CO2.

Technologia produkcji stali bez emisji CO2

Dzięki zastosowaniu nowego  procesu produkcyjnego wytwarzanie stali na poziomie dostawcy jest wolne od emisji CO2 – podczas gdy produkcja tony stali przy użyciu klasycznego wielkiego pieca wiąże się z emisją średnio ponad 2 ton CO2. W nowym procesie dostawca zamiast węgla koksowego wykorzystuje wodór i energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Wodór służy tu jako reduktor, który uwalnia i wiąże tlen z rudy żelaza. W przeciwieństwie do węgla koksowego nie prowadzi to do wytwarzania CO2, lecz wody. Do 2030 roku H2GS planuje wyprodukować 5 milionów ton takiej stali.

Mercedes-Benz i wszyscy jego dostawcy konsekwentnie pracują nad redukcją emisji CO2 w łańcuchu dostaw stali. Ich ostatecznym celem jest produkcja „zielonej” stali. Ponadto firma zobowiązuje się do odpowiedzialnego dostarczania stali, bazując na stosowaniu uznanych norm i certyfikatów. Mercedes-Benz jest członkiem Responsible Steel Initiative (z ang. program odpowiedzialnej produkcji stali) i aktywnie uczestniczy w opracowywaniu certyfikowanego standardu zrównoważonego rozwoju dla przemysłu stalowego – z myślą o ukształtowaniu przyjaznej dla środowiska i społecznie akceptowanej produkcji staliw całym łańcuchu wartości.

Samochód ze stali ekologicznej to kolejny krok w kierunku „eko rewolucji”

Kolejny krok w kierunku „eko rewolucji”

Dlaczego to takie ważne? Przykładowo sedan Mercedes-Benz jest w około 50% wykonany ze stali; odpowiada to za około 30% emisji CO2 podczas procesu produkcji. Dlatego jest to jedno największych wyzwań przemysłu motoryzacyjnego na drodze do neutralności CO2. Ekologiczna stal przyczyni się do dekarbonizacji europejskiego przemysłu stalowego, jednego z największych emitentów dwutlenku węgla.

Oczywiście, w głowach większości z nas pojawia się pytanie – czy te wszystkie, dość kosztowne, eko zmiany spowodują, że za samochody zapłacimy więcej? Aktualnie, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się jednak, że jeśli producenci samochodów będą priorytetowo traktować rozwój technologii pod względem neutralności środowiskowej, a nie efektywności biznesowej, to bez wątpienia koszty wzrosną. A za wzrost kosztów ktoś musi zapłacić. Najczęściej, jest to klient.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze