Quantcast
Karolina Chojnacka

S10 – najprostsza droga ze Szczecina do Warszawy. Kiedy pojadą nią kierowcy?

Obecnie najszybsza trasa spod Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pod Zamek Królewski w Warszawie prowadzi drogą ekspresową S3 i autostradą A2. Taka trasa liczy ok. 570 kilometrów i jest dłuższa o około 45 kilometrów od bezpośredniej drogi z Pomorza Zachodniego do stolicy, czyli po DK10. W przyszłości, gdy obecną DK10 zastąpi droga ekspresowa S10, nie będzie trzeba już nadkładać drogi, by dotrzeć do celu szybko i wygodnie. Kiedy S10 ze Szczecina do Warszawy pojadą kierowcy?

Pierwsze fragmenty S10, o łącznej długości ok. 63 kilometrów, już powstały. Większość trasy pomiędzy Szczecinem i Toruniem jest na etapie opracowywania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) lub w trakcie jej procedowania. Dla odcinka od Torunia do połączenia z Obwodnicą Aglomeracyjną Warszawy opracowano Studium korytarzowe z wstępnymi, możliwymi wariantami poprowadzenia trasy.

Trasa S10 połączy nie tylko Szczecin z Warszawą, ale również Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płock. Duży odcinek S10 stanie się również częścią nowego, północnego korytarza drogowego, od granicy z Niemcami do granicy z Litwą. S10 w Bydgoszczy połączy się z S5 na węźle Nowe Marzy i dalej pobiegnie do Ostródy, gdzie przetnie S7, następnie S51 do Olsztyna oraz dalej na wschód S16 do Ełku i skrzyżowania z S61, czyli Via Baltica. 

S10 – najprostsza droga ze Szczecina do Warszawy – jak będzie przebiegać?

Początkiem drogi S10 będzie węzeł drogowy Szczecin Kijewo na połączeniu z autostradą A6. W październiku ubiegłego roku złożono wniosek o wydanie DŚU dla początkowego odcinka trasy od węzła Szczecin Kijewo do węzła Szczecin Zdunowo (granica m. Szczecin) o długości 6 kilometrów.

Jadąc dalej na wschód, od granicy miasta Szczecin do końca obwodnicy Stargardu mamy już gotową dwujezdniową drogę ekspresową S10. Jesienią ubiegłego roku została zakończona budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, co pozwoliło na uzyskanie klasy drogi ekspresowej przez cały wspomniany odcinek o długości 26 kilometrów.

Kolejny odcinek S10 to Stargard – Piła. Dla tego fragmentu o łącznej długości 108 kilometrów obecnie jest uzyskiwana DŚU, która określi korytarz przebiegu drogi. Postępowanie w sprawie wydania DŚU nie obejmuje obwodnicy Wałcza w ciągu S10, bo ten odcinek o długości 18 kilometrów jest już gotowy. Został udostępniony kierowcom pod koniec ubiegłego roku. 

Brakujące odcinki S10 na Pomorzu Zachodnim (łącznie to 114 kilometrów) mają zapewnione środki na prowadzone prace przygotowawcze w kwocie 40,6 milionów złotych. W ramach tych prac do połowy 2023 roku zostanie jeszcze wykonana Koncepcja programowa wraz z badaniami podłoża.

W ramach województwa wielkopolskiego odcinek przyszłej drogi ekspresowej S10 został podzielony na dwa zadania. Pierwszy to odcinek S10 Piła – Wyrzysk o długości około 28 kilometrów. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2025-2027. Drugi odcinek S10 na terenie województwa wielkopolskiego to obwodnica Wyrzyska o długości ok 8 kilometrów. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kwartał  2022 roku, a roboty budowlane będą prowadzone w latach 2026-2028.

W województwie kujawsko-pomorskim odcinek od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na skrzyżowaniu z S5, o długości blisko 41 kilometrów, jest na końcowym etapie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie DŚU.

Od węzła Bydgoszcz Zachód (wraz z otwartym 31 grudnia 2020 rokuodcinkiem obwodnicy Bydgoszczy) do węzła Bydgoszcz Południe kierowcy mają do dyspozycji ekspresowy odcinek dwujezdniowej obwodnicy miasta o długości ponad 17 kilometrów. Dalsza część trasy, do węzła Toruń Południe, o długości nieco ponad 50 kilometrów w lutym 2020 roku uzyskała DŚU.

S10 Bydgoszcz Południe – Toruń Południe to ekspresowe połączenie z Bydgoszczy do Torunia i autostrady A1 oraz z Torunia do S5 i lotniska w Bydgoszczy. Inwestycja to także rozbudowa fragmentu istniejącej DK25 w okolicy m. Brzoza oraz rozbudowa fragmentu S10 na południu Torunia (w tym o dwa nowe węzły).

S10 - najprostsza droga ze Szczecina do Warszawy
S10 – najprostsza droga ze Szczecina do Warszawy, fot. materiały prasowe / GDDKiA

Dla dalszego przebiegu S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała Studium korytarzowe, czyli pierwsze plany badające możliwość poprowadzenia trasy w jednym z czterech badanych korytarzy o szerokości ok. 5 kilometrów. Studium stanowi część większego opracowania, w którym bada się również możliwe lokalizacje przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

Przebieg przyszłej S10 od granicy z województwem kujawsko-pomorskim w kierunku połączenia z OAW zakłada przejście w sąsiedztwie Płocka w sposób umożliwiający przejęcie ruchu tranzytowego przechodzącego przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Połączenie z OAW przewidziano na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. Szacunkowa długość S10 wyniosłaby ok. 100 kilometrów.

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze