Quantcast

Renault kończy działalność w Rosji. Francuski koncern pozbywa się udziałów AwtoWAZ

Grupa Renault zatwierdziła podpisanie umowy o zbyciu 100% udziałów w spółce Renault Russia.

Rada Administrująca Grupy Renault zatwierdziła jednogłośnie podpisanie umowy o zbyciu 100% udziałów w spółce Renault Russia, należących do Grupy, na rzecz miasta Moskwa oraz 67,69% udziałów w AwtoWAZ na rzecz NAMI (Centralny Instytut Badawczo-Rozwojowy Pojazdów i Silników). Luca de Meo, dyrektor generalny Grupy Renault, oświadczył:

Podjęliśmy dziś trudną, ale konieczną decyzję. Jest to decyzja świadcząca o pełnym poczuciu odpowiedzialności za 45 tysięcy naszych pracowników w Rosji, a jednocześnie zabezpieczająca wyniki Grupy i możliwość naszego powrotu do tego kraju w przyszłości, w odmiennym kontekście. Wierzę w zdolność Grupy Renault do przyspieszenia transformacji i przekroczenia celów średnioterminowych.

Przeprowadzenie transakcji nie jest obwarowane żadnymi warunkami – wszystkie niezbędne zezwolenia zostały uzyskane.

Umowa przewiduje opcję odkupienia przez Grupę Renault udziałów w AwtoWAZ w ciągu najbliższych sześciu lat. Opcja będzie mogła być wykonana w określonych terminach.

Zgodnie z informacją przedstawioną 23 marca, korekta pozycji niepieniężnych odpowiadających wartości skonsolidowanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz goodwill Grupy w Rosji zostanie dokonana przy obliczaniu wyników za pierwsze półrocze 2022 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku ich wartość wynosiła 2,195 miliarda euro. Działalność prowadzona w Rosji zostanie wyłączona z konsolidacji półrocznych wyników Grupy Renault na dzień 30 czerwca 2022 roku i zgodnie ze standardem MSSF 5 zostanie wykazana jako zakończona.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze