Katarzyna Frendl

Prawo o ruchu drogowym – foteliki samochodowe

Oto przepisy i kary, które dotyczą przewożenia dzieci w samochodzie, systemu Isofix oraz te, które informują o konieczności używania fotelików samochodowych.

Według badań od 2008 roku odsetek dzieci przewożonych w fotelikach rokrocznie wzrasta o kolejne punkty procentowe i wynosi aktualnie 88 procent.

Przeczytaj też:
Bezpieczny fotelik – nowa norma i-Size
Isofix – kompendium wiedzy
Zmiany w przepisach dotyczących przewozu dzieci samochodem
Fotelik samochodowy czy wyrób fotelikopodobny? Kompendium wiedzy

Montaż systemów Isofix
Regulacja prawna wprowadzająca wymóg montowania systemu Isofix seryjnie na pokładach nowych samochodów weszła w życie w 2006 roku, więc auta z tego rocznika i późniejszego muszą takie uchwyty mieć. Entuzjazm w stosunku do Isofix przycichł w 2009 roku, kiedy drobiazgowe testy ujawniły, że wcale nie stanowi on najwyższej gwarancji bezpieczeństwa. Oczywiście nadal jego przewaga nad mocowaniem za pośrednictwem pasów bezpieczeństwa jest bezdyskusyjna. Dane zebrane przez Amerykanów wskazują jednak, że popularyzacja systemu przyczyniła się również do niebezpiecznej tendencji do generalizowania – w tym sensie, że sam system nie wystarczy, jeśli fotelik sam w sobie będzie pośledniej jakości. Dlatego dobrze przed zakupem zasięgnąć opinii i sprawdzić, jakie są rezultaty testów wybranego przez nas fotelika. Takim źródłem wiedzy jest np. polska strona fotelik.info, gdzie warto zajrzeć, zanim ostatecznie zdecydujemy się na zakup siedziska dla naszego maluszka.

Od roku 2012 dla wszystkich nowych pojazdów stało się obowiązkiem stosowanie mocowań Isofix. To oznacza, że około 60% wszystkich samochodów poruszających się po drogach posiada takie zaczepy.

Co to jest norma i-Size!
“i-Size” jest nazwą nowej europejskiej regulacji bezpieczeństwa, która w istotny sposób wpływa na stosowanie fotelików samochodowych dla dzieci do 15 miesiąca życia. Weszła ona w życie w lipcu 2013 roku i zapewnia dodatkową ochronę na kilka sposobów, przede wszystkim poprzez zapewnienie podróżowania tyłem do kierunku jazdy dla dzieci do 15 miesięca życia zamiast od 9 do 12 miesięcy, co zawarte jest w poprzednim rozporządzeniu UE. Ostatnie badania potwierdziły, że dzieci podróżujące tyłem do kierunku jazdy do co najmniej 15 miesiąca życia znajdują się w bezpieczniejszej pozycji. Dopiero w tym wieku, szyja dziecka staje się wystarczająco silna, aby oprzeć się działaniu siły impulsowej podczas standardowego zderzenia czołowego.

i-Size a norma ECER44/04
Dlaczego nowe przepisy i-Size nie zastąpią obowiązujących przepisów ECER44/04? Obecnie obie normy obowiązują równorzędnie. Norma i-Size obowiązuje wyłącznie dla fotelików Isofix. Norma “ECER44” przez jakiś czas zachowuje swoją ważność dla fotelików mocowanych za pomocą samochodowych pasów bezpieczeństwa oraz dla fotelików Isofix.

Kary
Za przewożenie pociech bez specjalnego siedziska grozi mandat w wysokości 150 złotych i 6 punktów karnych. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież grozi mandatem w wysokości 200 złotych.

Polskie przepisy
W tym roku zmieniły się także polskie przepisy. Najmłodsi nie mogą być przewożeni pojazdami, które na wyposażeniu nie mają pasów bezpieczeństwa, a na przednim siedzeniu nie mają prawa podróżować maluchy niższe niż 150 centymetrów wzrostu – do czasu przekroczenia tej granicy wymagane jest dla pociechy specjalne siedzisko na tylnej kanapie.

Zgodnie z nową normą dzieci powinny podróżować tyłem do kierunku jazdy do 15 miesiąca życia, jednak zaleca się przewożenie w tej pozycji jak najdłużej.

Podział fotelików obejmuje kilka grup wagowych, najczęściej spotykane kombinacje to: 0+ (0-13 kg), I (9-18 kg), II-III (15-36 kg).

Prawo
W ustawie „Prawo o ruchu drogowym” wprowadzono nastepujące zapisy dotyczące przewozu dzieci w fotelikach samochodwych:

Art. 39. p. 3.
W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:
1) masą i wzrostem dziecka oraz
2) właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.
3a. Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.
3b. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3.
3c. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

Art. 45, p. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
4) przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka;
5) przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci;
6) przewożenia na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu.

Art. 39. 4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka:
1) taksówką;
2) specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.8));
3) pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej);
4) mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Źródła: Prawo o ruchu drogowym, aktualny taryfikator mandatów

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze