Ewa Kania

41 mld zł na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. W realizacji ponad 1300 inwestycji

Bezpieczeństwo na polskich drogach systematycznie się poprawia, a duża w tym zasługa coraz lepiej rozbudowanej sieci dróg szybkiego ruchu, za które odpowiada GDDKiA. To jednak nie jedyne zadania, jakie stoją przed tą rządową instytucją. Zajmuje się ona także poprawą infrastruktury na drogach niższej kategorii.

Spis treści

Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na polskich drogach

W Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) oraz Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej ujętych jest ponad 1300 inwestycji. Prawie 1000 z nich to inwestycje polegające na punktowej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejna grupa to ponad 250 zadań stanowiących kompleksowe przebudowy lub rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych, w tym budowy węzłów drogowych. GDDKiA realizuje również zadania mostowe, a także zadania poprawiające efektywność energetyczną i stan techniczny sieci.

W ramach tych wszystkich inwestycji zrealizowanych będzie ok. 12 tys. zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie trwa 377 inwestycji o wartości 9,3 mld zł, kolejne 409 o wartości ok. 32 mld zł jest w trakcie przygotowania, a 34 pozostają na etapie przetargu. 

W tym roku ogłoszono przetargi na 72 zadania punktowo poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i 13 kompleksowych przebudów lub rozbudów, które poprawią bezpieczeństwo na dłuższych odcinkach dróg krajowych.

Zakończone inwestycje w poprawę bezpieczeństwa na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła już 523 inwestycje z PBID o wartości 1,39 mld zł. W efekcie piesi i kierowcy zyskali między innymi:

  • chodniki: 120 km
  • drogi pieszo-rowerowe: 75 km
  • azyle dla pieszych: 155 szt.
  • oświetlenia przejść dla pieszych: 4 265 szt.
  • przebudowane skrzyżowania na rondo: 33 szt.
  • zatoki autobusowe: 204 szt.

Jakie będą kolejne inwestycję w modernizację polskich dróg?

Na różnych etapach realizacji, przetargu i przygotowania znajduje się m.in. 160 km chodników, ponad 190 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz 20 km dróg rowerowych. Plany przewidują ponadto budowę lub przebudowę 39 rond, 150 lewoskrętów i doświetlenie 250 skrzyżowań.

Od dziś obowiązują nowe kary dla kierowców. Zapłacisz nawet 8600 zł

Z kolei bezpieczeństwo pieszych poprawi 285 azyli i 290 zatok autobusowych, ponad 5600 przejść dla pieszych zostanie doświetlonych, na 510 pojawią się dodatkowe znaki informujące o przejściu dla pieszych, a 51 zyska sygnalizację świetlną.

Natomiast ponad 500 mln zł to szacunkowa wartość 28 drogowych obiektów inżynierskich, które są na etapie przygotowania. W tym roku ogłoszone zostaną przetargi na realizację trzech zadań o prognozowanej łącznej wartości blisko 73 mln zł. Natomiast w realizacji znajduje się 27 drogowych obiektów inżynierskich o łącznej wartości ok. 665 mln zł. 

Istniejące mosty, wiadukty lub przepusty zostaną zastąpione nowymi, np. mostami przez rzeki Noteć i Gwdę w Ujściu w ciągu DK11, czy nowym mostem w Łęcznej w ciągu DK82. Ponadto wymienione zostaną elementy konstrukcyjne istniejących obiektów, np. ustrój nośny mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu DK77. Wszystkie te inwestycje są już w trakcie robót budowlanych.

W trakcie przygotowania są remonty 33 obiektów inżynierskich o szacowanej wartości 45,2 mln zł. W trakcie prac remontowych lub na etapie przetargu znajduje się 37 drogowych obiektów inżynierskich o wartości ok. 114 mln zł. W tym roku zostanie ogłoszonych jeszcze pięć przetargów na remonty o wartości ok. 8,2 mln zł.

Remonty obejmują naprawę konstrukcji obiektów (np. odtworzenie otuliny zbrojenia, iniekcja rys, odtworzenia zabezpieczeń antykorozyjnych) oraz wymianę elementów wyposażenia (np. izolacji i nawierzchni, urządzeń dylatacyjnych, kap chodnikowych i urządzeń BRD).

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze