Pomóż znaleźć i usunąć zbędny fotoradar

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Przepisy rozporządzenia wprowadzają cykliczny (40 miesięcy) okres weryfikacji zasadności lokalizacji urządzeń rejestrujących.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają cykliczną procedurę audytu lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i samorządy w pasie drogowym dróg publicznych.

Nowe przepisy obejmują stacjonarne urządzenia rejestrujące zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed dniem 28 czerwca 2011 i zobowiązują ich użytkowników do sporządzenia pierwszej analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i informacji o miejscu lokalizacji oraz uzyskania po raz pierwszy opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w terminie do dnia 31 maja 2013. Jeżeli sporządzona analiza, informacja oraz uzyskana opinia potwierdzają zasadność lokalizacji, to na tej podstawie uznaje się, że stacjonarne urządzenie rejestrujące jest zlokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu przez okres 40 miesięcy.

PZM zachęca kierowców do współpracy
fot. Motocaina.pl

 

Polski Związek Motorowy jako rzecznik zmotoryzowanych uruchamia

 

System zgłaszania zbędnych fotoradarów

 

Zachęcamy do przesyłania zdjęć i informacji o lokalizacji zbędnych urządzeń pomiarowych na polskich drogach.

Specjaliści dokonają oceny merytorycznej wniosków i przekażą je wraz z komentarzem do odpowiednich jednostek.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

fotoradary@pzm.pl

lub sygnalizować pod numerem telefonu:

(22) 532 84 44

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze