Agnieszka Serafinowicz

Czy pieszy na przejściu zawsze ma pierwszeństwo? O tym prawie nikt nie pamięta!

Pieszy na przejściu też ma obowiązki. Zmiana przepisów spowodowała, że kierowcy ostrożniej jeżdżą przed zebrami, ale czy piesi ostrożniej przechodzą przez jezdnię?

Spis treści

Pieszy na przejściu? W ostatnich dwóch latach zmieniło się wiele przepisów drogowych dotyczących nie tylko pieszych. O ile niemal wszyscy zdają sobie sprawę ze znacznie podwyższonych mandatów w nowym taryfikatorze, czy większej liczbie punktów karnych za wiele wykroczeń, a także pamiętamy coś, że pieszy ma pierwszeństwo już nie tylko na przejściu, ale i zbliżając się do tego przejścia, to z tym ostatnim jest nie do końca tak. Pieszy na przejściu zawsze ma pierwszeństwo?

Pieszy na przejściu – co mówią przepisy?

W 2021 roku wprowadzono do polskich przepisów drogowych ważną zmianę dotyczącą pierwszeństwa pieszych na drodze, którzy od tej pory zyskali pierwszeństwo przed pojazdami nie tylko w sytuacji, gdy już znajdują się na przejściu dla pieszych, ale także w przypadku, gdy na nie wchodzą. W szczególności ruch pieszych i zasady przechodzenia przez jezdnię reguluje Art. 13 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, którzy brzmi:

1. Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

2. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

4. Jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych albo pieszych i rowerów, pieszy jest obowiązany korzystać z niego.

5. Na obszarze zabudowanym na drodze dwujezdniowej pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone na przejściu dla pieszych albo przejściu sugerowanym. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Art. 13 Ustawy Prawo o ruchu drogowym
pieszy na przejściu

Pieszy na przejściu – o tym punkcie wszyscy zapominają!

Zwróćcie uwagę, że niemal wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z punktu 1. powyższego artykułu, ale już mało kto zapamiętał istotne zdanie z punktu 1a. O ile bowiem pamiętamy, że pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem (każdym!), o tyle pieszy wchodzący na przejście musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi!

Pieszy na przejściu – pierwszeństwo, ale nie bezwzględne!

Kolejna kwestia to tzw. bezwzględne pierwszeństwo. Czasem można się spotkać z fałszywą narracją, że pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo. Tymczasem pieszy nie może wchodzić na przejście tuż przed przejeżdżający pojazd i jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, o czym wyraźnie mówi punkt pierwszy wyżej cytowanego artykułu 13. Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze