Ewa Kania

Nowy odcinek drogi S74 to najdroższa inwestycja w historii

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę nowego odcinka drogi S74 między Cedzyną i Łagowem, która będzie najdroższą inwestycją drogową w historii województwa świętokrzyskiego.

Spis treści

Koszt budowy drogi S74

Budowa drogi S74 Cedzyna – Łagów z obwodnicą Łagowa o długości ok. 30 km to najdroższa inwestycja drogowa w historii województwa świętokrzyskiego i najdłuższy odcinek ekspresowej trasy w regionie. Zgodnie z podpisaną umową wyłoniony w przetargu wykonawca, Mota-Engil Central Europe, zaprojektuje i wybuduje drogę za ok. 1,1 mld złotych w ciągu 39 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Nową trasą pojedziemy w I kwartale 2028 roku. 

Przebieg nowego odcinka drogi S74

Skomunikowany z użytkowaną drogą S74 Kielce – Cedzyna i realizowaną Łagów – Opatów, odcinek o długości około 30 km, biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach zlokalizowanej w powiecie kieleckim inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej, dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie.

Wygląda skromnie, ale tu powstanie droga za miliard, którą szybko pojedziemy do granicy

Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie też 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Przewidziano również przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne. Wybudowane zostaną drogi dojazdowe komunikujące tereny przyległe.

Budowa drogi ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim

Aktualnie trwa realizacja w systemie projektuj i buduj sześciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości ok. 104 km. Ekspresowa trasa skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Będzie stanowić także połączenie pomiędzy węzłami autostrad A1, A2, a realizowaną trasą S19 Via Carpatia.  

W ubiegłym roku rozpoczęły się roboty budowlane na obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 i łączniku północnym do obwodnicy. Tymi odcinkami pojedziemy od przyszłego roku. W tym roku, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczną się roboty budowlane na odcinku S74 Mniów – Kielce (16,4 km), które potrwają do 2026 roku. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji w styczniu 2023 roku.

Dla dwóch odcinków S74 – od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa (27,5 km) i od Łagowa do Opatowa (18,3 km), opracowywane są dokumentacje projektowe przed planowanym w tym roku złożeniem wniosków o wydanie zgody na budowę. Zakończenie robót planowane jest w 2027 roku.

Dobiegł końca etap prac nad dokumentacją projektową poprzedzający złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S74 węzeł Kielce Zachód – Kielce (5 km). Trwa rozpatrywanie wniosku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ok. 70-kilometrowego odcinka S74 Opatów – Nisko. 

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze