Ewa Kania

Wygląda skromnie, ale tu powstanie droga za miliard, którą szybko pojedziemy do granicy

Miliard złotych będzie kosztowało zaprojektowanie i budowa nowego fragmentu drogi ekspresowej S12, która pozwoli na szybki dojazd do granicy z Ukrainą. Do rozpoczęcia jej realizacji brakuje jednego podpisu.

Spis treści

Budowa drogi S12 do granicy z Ukrainą

Blisko 23-kilometrowy odcinek przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny mocno zurbanizowane i cenne przyrodniczo. Początek zaplanowano w miejscowości Antonin, gdzie S12 łączyć się będzie z budowaną obwodnicą Chełma. Dalej odsunie się na południe od DK12. Ominie między innymi rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk. Trasa prowadzić będzie do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku.  

W ramach zadania zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Planowanych jest 16 wiaduktów (w tym trzy wiadukty kolejowe), 50 przejść dla zwierząt (w tym sześć przejść dla dużych zwierząt i siedem dla średnich) oraz węzeł drogowy Dorohusk. 

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy na zaprojektowanie i budowę drogi to 1 mld zł. 

Jest oficjalna decyzja – podniesiono limit prędkości na drodze ekspresowej

Niespodziewana zmiana w przebiegu drogi ekspresowej S12

Decyzja ZRID zatwierdzi podział nieruchomości oraz granice terenu przewidzianego pod budowę drogi. Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości oznaczać będzie także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa. Postępowanie prowadzić będzie Wojewoda Lubelski. 

Odcinek Chełm – Dorohusk będzie jednym z fragmentów planowanej drogi ekspresowej S12 między Piaskami i Dorohuskiem, o łącznej długości 75 km. Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. Ominięcie składowiska wiązać się będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami.

Budowa dróg dojazdowych do granicy z Ukrainą

Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm – Dorohusk, powstaną także drogi dojazdowe dedykowane do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku, na odcinku ok. 2,5 km, od planowanego węzła Dorohusk w Okopach w kierunku granicy (po obu stronach jezdni). Inwestycja będzie sfinansowana przez Wojewodę Lubelskiego.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze