Nowa propozycja nalepek do stref czystego transportu. Na naklejce pojawi się ważna informacja

Niezależne organizacje postanowiły poprawić rządowy projekt i opublikowały nową propozycję wzoru nalepek, które miałyby obowiązywać w strefach czystego transportu. We wzorze nowych naklejek przewidziano miejsce na informację o emisji samochodu.

Strefa czystego transportu w swoim założeniu ma być miejscem, w którym liczba pojazdów o wysokiej emisyjności jest zredukowana do minimum, co znacząco wpływa na poprawę jakości powietrza. W praktyce takimi miejscami są najczęściej centra miast, w których przepływ świeżego powietrza bywa ograniczony gęstą i wysoką zabudową oraz gdzie występuje wysokie natężenie komunikacyjne. Od 2018 roku w Polsce powstała jedna strefa (w Krakowie) która i tak została niedługo potem zniesiona. Dla kontrastu, w Europie funkcjonuje już ok. 300 obszarów niskoemisyjnych (również w regionie CEE), a ich liczba systematycznie wzrasta.

Znowelizowana pod koniec 2021 roku Ustawa o elektromobilności umożliwia samorządom powoływanie stref czystego transportu, w których będą panowały określone przez lokalnych polityków zasady. To oznacza, że oprócz pojazdów na prąd czy wodór i stref czystego transportu będą mogły wjeżdżać pojazdy należące do określonych grup czy spełniające określone wymagania, jak na przykład określony lokalną uchwałą napęd czy normy emisji spalin. Kraków już zadeklarował, że przed końcem 2022 roku chce stworzyć właśnie taką strefę.

Problem w tym, że na razie brakuje wzoru nalepki, która będzie pozwalała na wjazd do strefy czystego transportu samochodem spalinowym.

Rząd przedstawił wzór nalepek do identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu w obręb obszarów niskoemisyjnych, ale zdaniem wielu jest on chybiony. W projekcie naklejki jest na niej miejsce na nazwę miasta, w którym można wjeżdżać do strefy, a także numer rejestracyjny pojazdu. Takie oznakowanie umożliwiłoby w praktyce wjazd tylko do jednego, konkretnego obszaru niskoemisyjnego. Każda dodatkowa strefa oznaczałaby kolejną nalepkę na szybie pojazdu. Na nalepce nie ma także informacji o normie emisji spalin spełnianej przez pojazd.

Unia Metropolii Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, PSPA oraz Polski Alarm Smogowy zgłosiły uwagi projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

Nowa propozycja nalepek do stref czystego transportu

PSPA, UMP, GZM oraz PAS proponują wdrożenie w Polsce uniwersalnego wzoru nalepek, dzięki którym użytkownicy pojazdów będą mieli możliwość wykorzystać jedną nalepkę do poruszania się po różnych strefach w  całej Polsce.

Propozycje skierowane do Ministerstwa obejmują pozostawienie na nalepce numeru rejestracyjnego, który w sposób łatwy i jednoznaczny pozwoli zidentyfikować pojazd. Ponadto, oznaczenie powinno być uzupełnione o cyfrę (w skali od 1 do 6) odpowiadającą klasie spełnianej przez dany pojazd normie emisji spalin EURO. Każda nalepka miałaby zawierać także unikalny numer. Przedstawiono również propozycje zmiany oprawy graficznej wdrażanego oznaczenia:

W oparciu o oznakowania przyjęte w Unii Europejskiej proponujemy zastosowanie dla silników benzynowych i innych napędów niewykorzystujących oleju napędowego nalepki okrągłej, a dla silników Diesla – nalepki kwadratowej. Naszym zdaniem celowe jest również  zastosowanie dodatkowej nalepki sześciokątnej w kolorze ciemnej zieleni pozwalającej identyfikować pojazdy dopuszczone decyzją Rady Miasta (np. dla mieszkańców z obszaru strefy). Nalepka ta powinna zawierać poza innymi wymaganymi elementami również datę ważności związaną z zakończeniem możliwości wjazdu do strefy.

Nowa propozycja nalepek do stref czystego transportu
Nowa propozycja nalepek do stref czystego transportu, fot. materiały prasowe / PSPA

Autorzy pisma sugerują również m.in. skorelowanie koloru nalepek z normami EURO (w przypadku Euro 1 miałby być to kolor szary, Euro 2 – fioletowy, Euro 3 – czerwony, Euro 4 – pomarańczowy, Euro 5 – żółty, zaś Euro 6 – zielony).  Propozycja zakłada ponadto umieszczenie na każdej z nalepek znaku D-54 (oznaczającego strefę czystego transportu), który zastąpiłby napis „Strefa Czystego Transportu”.

Źródło informacji: PSPA, opracowanie własne

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze