Nowe zasady w strefach czystego transportu. Co się zmienia?

Dzięki nowelizacji Ustawy o elektromobilności strefy czystego transportu będą mogły powstawać w polskich miastach według nowych zasad. Jakich?