Na dobry początek

W dziale szkółka przedstawimy informacje, które mogą pomóc wszystkim, którzy chcieliby zostać adeptami szkółek żużlowych, a także materiały, które zobrazują jak wygląda droga takiego ucznia. Na początek warto zaznaczyć, iż wszystko musi odbywać się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego. Prezentujemy wskazówki dotyczące wymagań, jakie musi spełniać przyszły adept.  

Fot. PZM

Nie jest tak łatwo zostać adeptem w szkółkach żużlowych. Trzeba przede wszystkim mieć ukończone 14 lat, ale nie więcej niż 35. W przypadku nieletnich osób, potrzebne będzie także zezwolenie od rodziców lub prawnych opiekunów. Równie ważne jest także zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu żużlowego. Trzeba przejść pozytywnie badania psychologiczne, a także należy posiadać ważną książeczkę sportowo – lekarską.

Dodatkowo, a może i przede wszystkim – osoby takie muszą wykazywać szczególne predyspozycje do jazdy motocyklem użytkowym i odbyć pozytywną próbę sprawności ogólnej. Żużel to mocno urazowy i kontaktowy sport, zapewne stąd tak wiele wymagań, które muszą spełnić młodzi ludzie. Jednak już po spełnieniu tych warunków adept zostaje przyjęty do szkółki i może pełnoprawnie przystąpić do treningów.

Natomiast aby zostać adeptem w szkółce mini żużla należy spełnić szereg innych wymaganych kryteriów. Adeptem może zostać osoba, która ukończyła 8 lat, ale też nie przekroczyła 16 roku życia. Co ciekawe, by uczestniczyć w nauce jazdy na maszynie żużlowej, należy brać udział w zajęciach szkolnych. Konieczne jest zezwolenie rodziców bądź prawnych opiekunów. Jazda na żużlu wiąże się z także z licznymi badaniami lekarskimi. Konieczne jest zaświadczenie od lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania czarnego sportu.

Książeczka sportowo – lekarska jest kolejnym ważnym dokumentem. Marzeniem każdego młodego zawodnika jest przyjęcie do klubu. By trafić do wymarzonej ekipy również trzeba spełnić pewne kryteria. Ubieganie się o przyjęcie do klubu należy rozpocząć od przedstawienia dokumentów, które określa regulamin PZM (Polskiego Związku Motorowego). Wszystkie te akta muszę być przechowywane przez dany klub. Kiedy już dokumentacja się zgadza, należy uzyskać członkostwo zgodnie ze statutem klubu. Oczywiście musi być to odpowiednio udokumentowane. Członkostwo klubu musi gwarantować ubezpieczenie przez klub od NW i OC. Zasady takiego ubezpieczenia wynikają z przepisów o stowarzyszeniach kultury fizycznej. Klub, do którego trafia adept ma obowiązek na bieżąco sprawdzać poczynania zawodnika. Obecność, postępy, jak również wyniki muszą być na bieżąco ewidencjonowane.

Zakres szkoleń

Zanim usiądziesz na motocyklu żużlowym, by spróbować swoich sił i zmagać się z konkurencją, trzeba odbyć szkolenia, które składają się z etapu teoretycznego i praktycznego. Dość nudne zapewne dla większości zajęcia z teorii, podczas których usłyszymy o statucie, regulaminach klubowych i sportowych oraz o przepisach dyscyplinarnych, nie powinny nikogo zniechęcić. Ciekawszy jest dział dotyczący budowy i eksploatacji motocykla, serwisu części czy wyposażenia zawodników. Teoria jazdy na żużlu to nie tylko prowadzenie maszyny. Wbrew pozorom nie jest to proste. Przepisy medyczne czy też państwowe przepisy sportu żużlowego muszą być dobrze znane osobie, która planuje dosiąść żużlową maszynę.

Nieco mniej teorii, a więcej praktyki pojawia się, gdy przychodzi czas na treningi. Zanim przyszły żużlowiec wsiądzie na motor, musi przejść szereg treningów ogólnorozwojowych. Te powinny zapewniać podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, rozwijanie cech motorycznych, jak również podnoszenie sprawności na motocyklach użytkowych i crossowych. Dopiero szkolenie specjalistyczne pozwala na pierwsze próby jazdy na maszynie żużlowej. Ma ono na celu ukształtowanie prawidłowej sylwetki na motocyklu, opanowanie technik startu oraz sprawne pokonanie pierwszego łuku i prostej. Oczywiście istotną rzeczą jest wyprzedzanie na torze oraz jazda zespołowa. Nie obejdzie się również bez umiejętności jazdy w zmiennych warunkach, jak też bez tzw. upadków kontrolowanych, czyli bezpiecznego padania na tor.

Obowiązki klubu

Żużel to nie tylko dobra zabawa, ponieważ wiąże się ona z obowiązkami. O wymaganiach, jakie musi spełnić zawodnik pisałam już wcześniej. Tym razem zajmiemy się obowiązkami klubu wobec adepta. Szkolenia w szkółkach żużlowych i te dotyczące mini żużla odbywają się w klubach sportowych, które działają głównie w formie stowarzyszeń kultury fizycznej, spółek akcyjnych, czy tez uczniowskich klubów sportowych.

Od osób, pod których okiem przeprowadzane jest szkolenie, wymaga się posiadania uprawnień nadanych dla sportu żużlowego. Osoby bez takich uprawnień maja kategoryczny zakaz prowadzenia szkoleń w zakresie właśnie sportu żużlowego. Jak czytamy w pkt.6 Regulaminu Naboru i Szkolenia Adeptów: – Obowiązkiem klubu jest wszechstronne przygotowanie adepta do egzaminu na certyfikat, zarówno pod względem teoretycznym, sprawnościowym jak i specjalistyczno – jeździeckim zgodnie z zawarta umową.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze