Agnieszka Serafinowicz

Mgła na drodze, kiedy włączyć światła przeciwmgielne?

Mgła to dość częste zjawisko na drodze w sezonie jesienno-zimowym. Przypominamy jak się prawidłowo zachować w takich warunkach.

W sezonie jesienno-zimowym, mgła to dość częste zjawisko pogodowe. Widoczności nie ułatwia również krótki dzień i często duże zachmurzenie. W warunkach mocno ograniczonej widoczności ciężej nie tylko o obserwację drogi i innych pojazdów, ale przede wszystkim trudniej zauważyć niechronionych uczestników dróg: pieszych i rowerzystów.

Mgła na drodze? Dostosuj prędkość do faktycznych warunków, a nie ograniczeń prędkości

Policja przypomina, że gęsta mgła, w znacznym stopniu ogranicza widoczność, co negatywnie wpływa na prowadzenie samochodu. W tak ograniczonych warunkach ciężej jest dostrzec zagrożenie na drodze. Trudno, ocenić odległość oraz prędkość innych pojazdów, jak również pieszego czy cyklistę. Pamiętajmy że, w takich przypadkach powinniśmy wzmóc naszą czujność i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Jazda we mgle nie jest łatwa, tym bardziej, gdy zamierzamy wyprzedzić lub ominąć inny pojazd.

W takich warunkach nie należy się sugerować ograniczeniami podanymi przez znaki, powinniśmy jechać znacznie wolniej. Szczególną uwagę należy zwrócić na pieszych, gdyż są oni praktycznie niewidoczni. Piesi natomiast powinni wykazać się rozwagą i świadomością, że są jeszcze bardziej niewidoczni i nawet w obszarze zabudowanym powinni korzystać z elementów odblaskowych, które w decydujący sposób wpływają na ich bezpieczeństwo.

mgła na drodze

Mgła na drodze, co mówią przepisy?

Według art. 30 Ustawy o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami.

1) Kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania,

2) Kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:

a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,

b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Ostrożnie z tylnymi światłami przeciwmgłowymi!

Wielu kierowców przesadnie reaguje na mgłę na drodze i nawet, gdy nie jest ona zbyt gęsta, włączają oni tylne światła przeciwmgłowe. To błąd! Przepisy mówią wyraźnie, że kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Jak ocenić odległość na jaką ograniczona jest widoczność we mgle? Najprostszym sposobem jest wykorzystanie ustawionych przy wielu drogach słupków pikietażowych. Są one rozmieszczone najczęściej co 100 metrów. Jeżeli mijając jeden z takich słupków jesteś w stanie we mgle dostrzec drugi, oznacza to przejrzystość powietrza wynoszącą co najmniej 100 metrów, a w takich warunkach włączanie tylnych świateł przeciwmgielnych jest błędem. Oczywiście mało prawdopodobne, aby policjanci ukarali kierowcę za użycie tych świateł, gdy na drodze jest dość gęsta mgła i nawet w sytuacji, gdy przejrzystość powietrza jest nieco większa niż wspomniane, przepisowe 50 metrów. Jednak jeżeli tylne światła przeciwmgielne pozostają włączone przy normalnej przejrzystości powietrza patrol drogówki może ukarać kierowcę mandatem karnym w kwocie 100 zł, a do rejestru kierowcy w bazie CEPiK zostaną dopisane 2 punkty karne.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze