Karolina Chojnacka

Łatwiej i szybciej pojedziemy nad morze. Dwie jezdnie autostrady A6 oddane do dyspozycji kierowców

Wiedzieliście, że w okresie wakacyjnym ruch na drogach prowadzących nad morze na Pomorzu Zachodnim wzrasta trzykrotnie? Dlatego, by zapobiec powstawaniu gigantycznych korków, na przebudowywanym węźle Szczecin Kijewo kierowcy dostali do dyspozycji na czas wakacji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Będzie to znaczne ułatwienie w dojeździe nad morze.

Od rozpoczęcia obecnego etapu robót, czyli od wiosny tego roku, ruch odbywał się jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku, co powodowało korki sięgające w weekendy nawet 10 kilometrów. Teraz, dzięki oddaniu dwóch jezdni autostrady A6 do dyspozycji kierowców, przejazd powinien być znacznie bardziej płynny. Będzie to jednak cały czas przejazd przez plac budowy z ograniczeniem prędkości.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w okresie wakacyjnym ruch na drogach prowadzących nad morze na Pomorzu Zachodnim wzrasta trzykrotnie. Efektem jest powstawanie zatorów w miejscach zwężeń. Wprowadzenie ruchu dwiema jezdniami A6 na wakacje powinno zapobiec powstawaniu gigantycznych korków i ułatwić kierowcom dojazd nad morze. Po wakacjach zostanie ponownie wprowadzony ruchu jedną jezdnią.

Węzeł Szczecin Kijewo – co się zmieni po przebudowie?

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70-80. 

Po obecnej przebudowie węzeł będzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi będzie miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, dzięki którym poprawi się płynność przejazdu przez węzeł, ale także na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. W rejonie węzła starą, betonową nawierzchnię autostrady zastąpi nowa nawierzchnia bitumiczna. Nowe łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie ma powstać większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakończenie prac planowane jest w połowie przyszłego roku.

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze