Paula Lazarek

Jak prawidłowo utworzyć korytarz życia? Wielu kierowców wciąż nie wie

Warto pamiętać, jakich błędów nie popełniać za kierownicą, aby nie utrudniać niesienia pomocy i nie stać się mimowolnym bohaterem jednego z nagrań umieszczanych w internecie, pokazujących, jak kierowcy starają się na wiele sposobów i wbrew przepisom wykorzystać tę wolną przestrzeń przeznaczoną do przejazdu karetki pogotowia czy straży pożarnej.

Przepisy regulujące tworzenie przez uczestników ruchu wolnej przestrzeni umożliwiającej swobodny przejazd pojazdów uprzywilejowanych obowiązują od ponad 1,5 roku, ale wciąż nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak zachować się w takiej sytuacji i prawidłowo utworzyć korytarz życia. Czasem pewne utrudnienia mogą wynikać z samej infrastruktury drogowej, jednak w wielu przypadkach przeszkodą w ułatwieniu pojazdom uprzywilejowanym szybkiego dotarcia na miejsce wypadku są błędy i nieodpowiedzialne zachowanie kierowców.  

Do poruszania się korytarzem życia uprawnione są tylko pojazdy uprzywilejowane. Mimo to zdarzają się niestety sytuacje, w których kierowcy, nie chcąc utknąć w korku, przejeżdżają pod prąd korytarzem życia, powodując ogromne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego albo kontynuują jazdę strefą swobodnego przejazdu bezpośrednio za pojazdem uprzywilejowanym. Bywa też, że zbyt głośne słuchanie muzyki za kierownicą uniemożliwia kierującym usłyszenie sygnału karetki pogotowia lub radiowozu. 

Jak powinni zachować się kierowcy, aby bezpiecznie umożliwić dojazd na miejsce zdarzenia pojazdom uprzywilejowanym?

JAK PRAWIDŁOWO UTWORZYĆ KORYTARZ ŻYCIA

Prawidłowo utworzony korytarz życia pozwala na otrzymanie szybkiej pomocy i zwiększa szansę na przeżycie ofiar wypadku, dlatego wszyscy uczestnicy ruchu i inne osoby znajdujące się na drodze mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z ich drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Powinniśmy pamiętać, aby możliwie jak najbardziej ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego. Formując korytarz życia, zjedźmy równolegle do krawędzi pasa, nie ukośnie, aby zajmować jak najmniej miejsca. Jeśli zagapiliśmy się i odpowiednio wcześniej nie zareagowaliśmy zjeżdżając do krawędzi pasa, w ostateczności zamiast doprowadzać do zatrzymania karetki kontynuujmy jazdę i zjedźmy w pierwsze wolne miejsce – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Kierujący poruszający się jezdnią z dwoma pasami ruchu do jazdy w tym samym kierunku są zobowiązani zjechać odpowiednio do lewej i prawej krawędzi jezdni. W przypadku trzech lub większej liczby pasów ruchu w tym samym kierunku kierujący poruszający się skrajnym lewym pasem są zobowiązani do zjazdu na lewo, a jadący pozostałymi pasami ruchu mają obowiązek zjechać jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów. 

Jeżeli korytarz życia zostanie zapoczątkowany przez kierowców znajdujących się najbliżej zdarzenia, inni uczestnicy ruchu pójdą w ich ślady. 

SZYBKA REAKCJA NA WAGĘ ŻYCIA

Ułatwienie przejazdu wyspecjalizowanym służbom to krótszy czas dotarcia z pomocą do ofiar wypadku. Niestety często kierowcy reagują dopiero wtedy, gdy zobaczą sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego
w lusterkach swojego samochodu. To zbyt późno, w takich sytuacjach kierujący karetką musi czekać na możliwość przejazdu, a w tym czasie kierowca zwlekający do ostatniej chwili dopiero zaczyna szukać dla siebie luki, aby zjechać. 

Dlatego dojeżdżając do odcinka drogi, gdzie zaczyna tworzyć się korek, trzeba mieć na uwadze, że może pojawić się konieczność utworzenia wolnej przestrzeni do przejazdu służb ratowniczych. Najlepiej w takiej sytuacji zawczasu zjechać jak najbliżej odpowiedniej krawędzi pasa oraz zachowywać większy odstęp od poprzedzającego pojazdu, tak aby móc szybko i bezpiecznie zareagować, ułatwiając przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu.

NIE BLOKUJ KORYTARZA ŻYCIA

Bezwzględne pierwszeństwo w ruchu dla pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z zamknięciem ruchu dla innych, także dla pieszych, którzy na przykład zamierzają skorzystać z przejścia dla pieszych, gdy zbliża się karetka na sygnale. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy uczestnicy ruchu respektowali konieczność podporządkowania się ruchowi pojazdów uprzywilejowanych, a także ułatwiali im przejazd. Tylko w takich warunkach kierowca pojazdu uprzywilejowanego może bezpiecznie korzystać ze swoich szerokich uprawnień jeśli chodzi o odstępstwa od przepisów o ruchu drogowym. Dzięki temu szybciej może dotrzeć z pomocą na miejsce wypadku czy na przykład przewieźć poszkodowanych do szpitala.

Po przejechaniu pojazdu uprzywilejowanego kierowcy często od razu wracają na poprzednio zajmowany pas ruchu, jednak trzeba z tym poczekać, ponieważ mogą nadjechać kolejne pojazdy służb ratowniczych. Nie należy także blokować przejazdu innym samochodom przejeżdżającym korytarzem życia, ponieważ mogą to robić
w związku z udzielaniem pomocy*.

* policja.pl

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze