Ewa Kania

Czy włączać lewy kierunkowskaz na rondzie? Odpowiedź zaskakuje nie tylko kierowców

Zasady poruszania się po rondzie oraz używania kierunkowskazów są jasne i przejrzyste. Niestety niektórzy zamiast przepisami, kierują się obiegowymi opiniami i własną logiką. Prowadzi to często do kontrowersji, a żadna chyba nie jest tak mocna jak to, czy trzeba włączać lewy kierunkowskaz na rondzie.

Spis treści:

Jedni z nas uczą się na kursie, aby włączać lewy kierunkowskaz na rondzie, inni nie. Z błędów w interpretacji tego, czego nauczył nas instruktor, oraz nieznajomości przepisów wynika polemika z innymi kierowcami, ale też wiele problemów, jakie zastajemy na polskich rondach. To jak to jest z tym włączeniem lewego kierunkowskazu na rondzie?

Definicja ronda – co to jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym?

Wielu kierowców jest tym zaskoczonych, ale prawo o ruchu drogowym w ogóle nie porusza kwestii skrzyżowań o ruchu okrężnym (wspomniane są one tylko raz w kontekście wyprzedzania na skrzyżowaniach). Aby dowiedzieć się czegoś o rondzie, trzeba sięgnąć do § 36 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów. Tam przeczytamy jedynie, że:

Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Jest też drugi zapis o niemal identycznej treści, odnoszący się do znaku ostrzegawczego A-8. Wyjaśnia to, co prawda, czym jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz jak się po nim poruszać, ale co z kierunkowskazami? Tutaj musi nam wystarczyć krótki zapis z kodeksu drogowego:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Współwystępowanie znaku C-12 ze znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu” skutkuje tym, że wjeżdżający jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się już na skrzyżowaniu. Nie zmienia to tego, że ruch odbywa się dalej w kierunku wskazanym znakiem C-12.

czy włączać lewy kierunkowskaz na rondzie

Czy włączać lewy kierunkowskaz na rondzie?

Jak rozumieć te zapisy i jak odnieść je do skrzyżowania o ruchu okrężnym? To proste. Po obwiedni ronda poruszamy się dookoła, ale nie zmieniamy kierunku jazdy. Dla wielu osób to nielogiczne, ale wystarczy wyobrazić sobie, że jedziemy po zakręcie, albo pokonujemy nawrót – skręcamy kierownicą i jedziemy w inną stronę, ale pozostajemy na swoim pasie ruchu, który przecież nie musi biec idealnie na wprost. Zaś pasy na rondzie wyznaczone są tak, że choć jeździmy dookoła, to pozostajemy na tym samym pasie ruchu.

Z ronda możemy zjechać jedynie skręcając w prawo i dopiero wtedy zmieniamy kierunek ruchu, więc mamy obowiązek użyć kierunkowskazu (prawego). Lewy kierunkowskaz przydać się może tylko wtedy, gdy poruszając się prawym pasem ronda, chcemy zjechać na lewy. Zmianę pasa ruchu sygnalizuje się zawsze, bez względu na przebieg drogi. W pozostałych sytuacjach nigdy nie używamy lewego kierunkowskazu na rondzie.

Dlaczego kierowcy włączają lewy kierunkowskaz na rondzie?

Wśród osób używających lewego kierunkowskazu na rondzie, są dwie opcje. Jedni nie rozumieją idei ronda i sądzą, że można na nim skręcić w lewo, więc używają tego kierunkowskazu. Sądzą zatem, że należy włączać lewy kierunkowskaz na rondzie. Tak jak pisaliśmy wcześniej, z ronda można zawsze zjechać jedynie w prawo.

Druga opcja osób zdaje sobie sprawę z istniejących przepisów i je rozumie, ale traktuje lewy kierunkowskaz, jako gest w stronę innych kierujących. Zanim jeszcze wjadą na rondo, już dają innym sygnał, którym zjazdem zamierzają zjechać. Czasami wywodzą to z obowiązkiem wcześniejszego informowania innych o swoich zamiarach.

Argumenty obu tych grup łatwo odbić, zwracając uwagę, że rondo nie zawsze ma cztery zjazdy. Może mieć na przykład trzy albo pięć – który wtedy zjazd jest tym „lewym”? Zasady jazdy po rondzie są proste i zawsze takie same, bez względu na jego rozmiary. Nie warto dopisywać własnych, wymyślonych zasad, tylko trzymać się tych obowiązujących. A zgodnie z nimi lewego kierunkowskazu nie włącza się na rondzie. Niestety, o czym pisaliśmy już kilkukrotnie, nie rozumieją tego nie tylko kierowcy, ale czasem nawet instruktorzy oraz egzaminatorzy i w konsekwencji sądy muszą tracić czas, na wyjaśnianie im podstawowych zasad ruchu drogowego.

Jak więc poruszać się samochodem po rondzie?

Jest na to prosty sposób. W przypadku rond z dwoma pasami ruchu zaleca się, aby skręcając w prawo lub jadąc prosto zajmować prawy pas, a skręcając w lewo lub zawracając wybrać lewy pas. Wielu kierowców zawsze trzyma się prawej strony, do czego mają prawo. Utrudniają jednak wtedy pozostałym kierowcom jazdę.

Kiedy zajmiemy lewy pas, prawy pozostaje pusty. Może więc skorzystać z niego inny kierujący, który chce tylko skręcić w prawo. W ten sposób ruch odbywa się płynniej, na rondzie może przebywać jednocześnie więcej aut, a nasze zamiary są jasne dla wszystkich. Nie jest konieczne więc, aby włączać lewy kierunkowskaz na rondzie – wystarczy wybrać lewy pas.

Podsumowując:

Jazda w ruchu okrężnym:

  • oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym strzałkami na znaku
  • jezdnia jest jednokierunkowa
  • kierujący może skręcić w prawo, w lewo , jechać na wprost lub zawrócić
  • oznacza przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu

Jazda w ruchu okrężnym – wjazd na rondo z zamiarem jazdy na wprost

Zajmujemy dowolny z pasów dojazdowych (chyba że znaki na jezdni wskazują inaczej). Nie ma potrzeby, aby włączać lewy kierunkowskaz na rondzie. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie i zajmujemy odpowiedni pas, i odpowiednio wcześnie sygnalizujemy prawym kierunkowskazem zjazd z ronda. Na przedstawionym przykładzie pojazd jadący wewnętrznym pasem zjeżdżając z ronda powinien wjechać na pas przy osi jezdni  ale możliwy jest także zjazd z ronda przedstawiony jak wyżej przy ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi będącemu na pasie zewnętrznym (zasada prawej ręki).

Jazda w ruchu okrężnym – wjazd na rondo z zamiarem skręcenia w prawo

Dojeżdżamy do ronda z włączonym prawym kierunkowskazem i zajmujemy prawy pas dojazdowy. Nie ma potrzeby, aby włączać lewy kierunkowskaz na rondzie. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie i zajmujemy prawy pas, i odpowiednio wcześnie sygnalizujemy prawym kierunkowskazem zjazd z ronda.

Jazda w ruchu okrężnym – wjazd na rondo z zamiarem skręcenia w lewo

Dojeżdżamy do ronda z włączonym lewym kierunkowskazem i zajmujemy lewy pas ruchu. Nie ma potrzeby, aby włączać lewy kierunkowskaz na rondzie. Koniecznie ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie i zajmujemy środkowy pas, przy zamiarze zjazdu z ronda zajmujemy prawy pas sygnalizując ten manewr prawym kierunkowskazem i ustępując pierwszeństwa pojazdom jadącym tym pasem zjeżdżamy z ronda.

Jazda w ruchu okrężnym – wjazd na rondo z zamiarem zawrócenia

Dojeżdżamy do ronda z włączonym lewym kierunkowskazem i zajmujemy lewy pas ruchu. Tu też nie ma potrzeby, aby włączać lewy kierunkowskaz na rondzie. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie i zajmujemy wewnętrzny pas, po objechaniu połowy ronda zajmujemy środkowy a następnie prawy pas sygnalizując ten manewr prawym kierunkowskazem i ustępując pierwszeństwa pojazdom jadącym tymi pasami zjeżdżamy z ronda. Jazdę po rondzie najlepiej kontynuować, nie zmieniając pasa ruchu. Taka jazda jest bezpieczniejsza, ponieważ nie towarzyszą jej przecięcia się torów ruchu pojazdów jadących w tym samym kierunku.

Komentarze:

Betu - 9 marca 2023

Mógłbym powiedzieć że was tekst jest OK, ale w końcowej części zaprzeczacie sami sobie.
Jak to włączyć lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo? W jakim celu?
Czemu tak dobrze zaczęliście artykuł a zniszczyliście na końcu.
Zdecydujcie się, czy piszecie prawdę, i wszyscy zapomną o lewym migaczu przed rondem, czy idziecie tropem debili i każecie go załaczać.

Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy
Pokaż Mniej komentarzy
Schowaj wszystkie

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze