Karolina Chojnacka

BEZ CHEMII NA DRODZE – rusza nowa kampania społeczna

W ostatnich tygodniach media często donosiły o wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowców pod wpływem środków odurzających. W odpowiedzi na ten niestety wciąż narastający problem rusza kampania informacyjno-perswazyjna BEZ CHEMII NA DRODZE finansowana przez Ministerstwo Zdrowia.

Kampania skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Kampania BEZ CHEMII NA DRODZE ma charakter informacyjno-perswazyjny. W ramach kampanii przewidziane są działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców, w tym emisja spotów radiowych i wideo, działania w mediach społecznościowych i w Internecie, a także opracowanie i produkcja niezbędnych materiałów do bezpośrednich działań psychoedukacyjnych. Działania te mają dostarczyć niezbędnej wiedzy o zachowaniach ryzykownych, zagrożeniach i sposobach ich rozpoznania, a także prawnych i finansowych konsekwencjach związanych z jazdą po środkach odurzających i alkoholu. Jednym z narzędzi kampanii jest portal: bezchemiinadrodze.pl

Badania dotyczące skali problemu używania substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym, a także przyzwolenia społecznego na to zjawisko, wskazują, że potrzebne jest podejmowanie działań, które poprzez wzmacnianie postaw nieużywania substancji psychoaktywnych pomogłyby zwiększać bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Według badań PBS w 2011 roku 57% Polaków miało styczność z kampaniami dot. prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Równocześnie 65% badanych twierdzi, że kampanie takie mają wpływ na ich zachowania.

Przeczytaj też: Absolutnie bezpieczni – nowa kampania społeczna

Kampania nastawiona jest na rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka wypadków związanego z używaniem substancji psychoaktywnych podczas prowadzenia pojazdów. Cele kampanii to przede wszystkim:

• poprawa wiedzy kierowców na temat prawnych konsekwencji i ryzyka wiążącego się z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych;

• wzrost liczby uczestników ruchu drogowego deklarujących brak akceptacji dla używania substancji psychoaktywnych;

• wzrost poziomu wiedzy rodziców dzieci i młodzieży szkolnej na temat roli mechanizmu modelowania w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w ruchu drogowym;

• wzrost kompetencji rodziców dotyczących monitorowania zachowań dziecka  oraz wyznaczania i egzekwowania ustalonych zasad.

Inicjatorem kampanii jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, a realizatorem Fundacja Poza Schematami. Kampania jest współfinansowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Przeczytaj też: Polaku Nie Jedź Na Zderzaku – nowa kampania społeczna

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze