Agnieszka Serafinowicz

15 punktów karnych – lista najcięższych wykroczeń drogowych

15 punktów karnych to maksymalna kara, wymieniamy wszystkie 16 wykroczeń, których popełnienie skutkuje taką punktacją.

Wystarczy, że popełnisz dwa razy którekolwiek wykroczenie z poniższej listy w ciągu dwóch lat od popełnienia pierwszego z nich i… pożegnasz się z prawem jazdy, dodatkowo znacznie uszczuplisz swój budżet. Oto lista najcięższych wykroczeń drogowych. Warto ją zapamiętać i przynajmniej tych przepisów absolutnie nie łamać. To się zdecydowanie nie opłaca!

Przygotowana przez nas lista, zawiera wykroczenia karane maksymalną, możliwą wg polskiego prawa, liczbą punktów karnych, jaką kierowca może otrzymać za pojedyncze naruszenie. Oprócz tego podajemy również stawki mandatów karnych, jakie trzeba będzie zapłacić. W niektórych przypadkach wymieniane są dwie kwoty. Nie chodzi jednak o widełki, lecz o tzw. recydywę. Wyższa kwota (stanowiąca dwukrotność kwoty bazowej) to mandat w przypadku ponownego popełnienia danego wykroczenia. Pamiętajmy, że w przypadku poniższych wykroczeń recydywa, czyli popełnienie tego samego wykroczenia w czasie dwóch lat od naruszenia danego przepisu po raz pierwszy, automatycznie skutkuje utratą prawa jazdy. Zawsze! Jeżeli przy danym wykroczeniu jest tylko jedna kwota, oznacza to, że ustawodawca nie przewidział recydywy za konkretne naruszenie.

Oto lista wykroczeń drogowych, za które otrzymasz najwyższą liczbę punktów karnych

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście. 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu / recydywa: 3000 zł i kolejne 15 punktów, czyli utrata prawa jazdy.
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 15 punktów karnych i 1500 / 3000 zł; Uwaga! W tym przypadku należy pamiętać, że osobie niepełnosprawnej lub o widocznej, ograniczonej sprawności ruchowej trzeba umożliwić przejście nie tylko na pasach, ale również poza nimi. To nie jest grzeczność, lecz obowiązek usankcjonowany prawnie (Art. 26 p. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem: 15 punktów karnych i 1500 / 3000 zł. Warto też wiedzieć, od jakiego miejsca nie należy wyprzedzać, zobaczcie nasz wcześniejszy artykuł.
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 15 punktów i 1500 / 3000 zł;
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej: 15 punktów karnych i 2500 / 5000 zł;
 • Przewożenie w pojeździe kategorii M1 (pojazdy osobowe z nie więcej niż 8 miejscami) N1 (pojazdy do przewozu ładunków o dmc 3,5 t), N2 (pojazdy do przewozu ładunków o dmc ponad 3,5 t, ale nie więcej niż 12 t) i N3 (pojazdy do przewozu ładunków o dmc powyżej 12 t), o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe: 300 z i 5 punktów karnych za każde dziecko przewożone w sposób niezgodny z przepisami (maks. 15 punktów karnych);
 • Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci: 300 zł i 5 punktów karnych za jedno dziecko przewożone niezgodnie z przepisami, maks. 15 punktów karnych;
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym: 15 punktów karnych i mandat 1000 / 2000 zł.
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 15 punktów karnych i mandat 2000 / 4000 zł.
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały: 15 punktów karnych i mandat 2000 / 4000 zł.
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 15 punktów karnych i mandat 2000 / 4000 zł.
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych: 15 punktów karnych i 2000 zł.
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 15 punktów karnych i mandat 200 zł.
 • Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, kara nie wyższa niż 3000 zł oraz liczba punktów karnych zależna od nieprawidłowo przewożonych osób; dla 10 osób lub więcej jest to 15 punktów karnych.
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 300 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie wyższa niż 3000 zł oraz liczba punktów karnych zależna od liczby „nadmiarowych” osób. W przypadku, gdy jest to 10 osób lub więcej kierowca otrzyma 15 punktów karnych.
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem: 500 zł (z wyłączeniem naruszenia na przejeździe kolejowym – wówczas kara to minimum 2000 zł) i 15 punktów karnych;

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze