Karolina Chojnacka

Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A4! Wszystko z powodu remontu

Na początku tego tygodnia została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na autostradzie A4.

W związku z remontem dwóch wiaduktów w ciągu dwóch jezdni A4 nad drogą gminną w miejscowości Węgrzce Wielkie, wprowadzona została zmiana organizacji ruchu na autostradzie.

Wykonawca ma przeprowadzić remont nawierzchni jezdni i chodników, a także izolacji przeciwwodnej, ścianek zaplecznych, dylatacji i łożysk obiektów. Zabezpieczeniem antykorozyjnym objęta zostanie konstrukcja stalowa ustroju nośnego. Wyremontowane będą także balustrady, ekrany akustycznych, ekrany przeciwporażeniowe i odwodnienie pomostów.

Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A4

Organizacja ruchu związana z remontem podzielona została na cztery etapy:

I etap (7-14 czerwca 2021 roku)

Na tym etapie będzie trwała budowa przejazdu awaryjnego (przełączki) w pasie rozdziału autostrady A4 za wiaduktem od strony Rzeszowa.

Zamknięte zostaną lewe pasy ruchu na obu jezdniach A4. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

II etap (14 czerwca – 9 lipca 2021 roku)

Zamknięta zostanie lewa jezdna autostrady A4 w kierunku Krakowa.

Ruch pojazdów odbywał się będzie prawą jezdnią w kierunku Rzeszowa, w układzie pasów ruchu: dwa w kierunku Rzeszowa oraz jeden w kierunku Krakowa.

Obowiązujące prędkości wynosić będą: 60 km/h oraz 80 km/h w kierunku Krakowa i 80 km/h w kierunku Rzeszowa.

III etap (10 lipca – 4 sierpnia 2021 roku)

Zamknięta zostanie prawa jezdnia autostrady A4 w kierunku Rzeszowa.

Ruch poprowadzony zostanie lewą jezdnią w kierunku Krakowa, w układzie pasów ruchu: dwa w kierunku Krakowa oraz jeden w kierunku Rzeszowa.

Obowiązujące prędkości wynosić będą: 60 km/h oraz 80 km/h w kierunku Rzeszowa i 80 km/h w kierunku Krakowa.

IV etap (5 – 12 sierpnia 2021 roku)

Rozebrany będzie przejazd awaryjny (przełączka między jezdniami) od strony Rzeszowa. W trakcie rozbiórki zamknięte dla ruchu zostaną lewe pasy na obu jezdniach autostrady A4. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h

Całkowite przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest 12 sierpnia 2021 roku.

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze