Paula Lazarek

Zielone Karty od 1 lipca zmieniają wygląd!

Dotychczasowe certyfikaty w kolorze zielonym będą zastępowane dokumentami w białym kolorze.

Początek wakacji zawsze wiąże się ze wzmożonym ruchem na drogach zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Okres urlopowy oraz złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią sprawią, że zmotoryzowani będą chętniej wybierać się w podróże zagraniczne swoimi pojazdami.

Ci którzy obiorą kierunek wschodni: Azerbejdżan, Białoruś, Rosję, Ukrainę lub Mołdawię, a także południowy – Albanię, Macedonię Północną, Czarnogórę (do czasu zatwierdzenia przez KE uczestnictwa tego kraju w Porozumieniu Wielostronnym), Turcję, Izrael, Tunezję czy Maroko, będą musieli wyposażyć się w certyfikaty Zielonej Karty. Ich wystawcą jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które pełni funkcję Biura Narodowego reprezentującego Polskę w Systemie Zielonej Karty, a wydają je zakłady ubezpieczeń działające na terenie Polski. Dokumenty te potwierdzają istnienie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów pozwalającego na wjazd na teren innych krajów Systemu. System ZK nie obejmuje terytorium Kosowa i przy wjeździe do tego kraju niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia granicznego.

W ubiegłym roku Rada Biur Systemu Zielonej Karty wprowadziła zmiany formatu certyfikatów Zielonej Karty. Mają one dwojaki charakter:

  1. zmiana obowiązkowa i jednolita dla całego Systemu Zielonej Karty, weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i obejmuje zmiany w formacie awersu certyfikatu,
  2. zmiana opcjonalna, zależna wyłącznie od decyzji krajowych Biur Narodowych, obejmuje między innymi:
    • zmianę koloru certyfikatu – wprowadzony został format czarno-biały, 
    • dotychczasowy format pozostaje w obiegu,
    • możliwość wprowadzenia zmian sposobu przetwarzania i przesyłania certyfikatów,
    • na naszym rynku wprowadzona zostanie 1 lipca 2021 roku.

Oznacza to, że od 1 lipca 2021 r. na polskim rynku ubezpieczeniowym wprowadzony zostanie nowy biało-czarny format certyfikatów ZK.

– Z praktycznego punktu widzenia wprowadzane rozwiązania nie będą wymagać od ubezpieczających, posiadaczy oraz kierowców pojazdów mechanicznych podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Nie nakładają też na nich jakichkolwiek dodatkowych obowiązków. Mogą jednak rodzić pytania i wątpliwości dotyczące poprawnego wyglądu certyfikatów, dlatego aby je rozwiać, przedstawiamy nowy wygląd dokumentu – uspokaja Mariusz Wichtowski. 

Ubezpieczyciele będą wydawać certyfikaty Zielonych Kart tak jak do tej pory. Jedynie sukcesywnie zmieniane będą ich formaty. 

– Wszelkie wystawione do tej pory oraz w przyszłości polskie Zielone Karty zachowają swoją ważność do końca okresu ich  obowiązywania, wskazanego w certyfikacie, nie później jednak niż do 30 grudnia 2022 roku – dodaje Mariusz Wichtowski. 

Kontrola certyfikatów przy przekraczaniu granic oraz na terytoriach krajów trzecich odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze