Zawodniczki motocyklowe nominowane do nagrody AMA

Oto zawodniczki motocyklowe, które zostały nominowane do nagrody American Motorcyclist Association za rok 2013: AMA Athletes of The Year, która objemuje różne dziedziny sportów motorowych. Nagrody zostaną wręczone w połowie stycznia, podczas oficjalnego bankietu organizowanego przez AMA w Columbus w stanie Ohio.

Hannah Hodges

AMA zwraca uwagę na zawodników pełych pasji, o dużych umiejętnościach, którzy w minionym roku startowali w róznych dyscyplinach i odnieśli sukcesy. Nominowani do nagrody są nie tylko zawodnicy inwydywidualni czy kluby, ale także ogranizatorzy wydarzeń sportowych, działacze i dziennikarze motoryzacyjni.

Wśród zadowników, którzy mają szansę na nagrodę w kategorii National Championship Series jest Taddy Błażusiak – urodzony w Nowym Targu polski motocyklista, który święci triumfy w Stanach Zjednoczonych. Motocaina trzyma mocno kciuki za naszego człowieka w Ameryce.

Shawn Davidson

Pośród kilkunastu kategorii jest również taka, która dotyczy tylko i wyłącznie kobiet: AMA Female Racer of the Year, a nominowane są:

Chantelle Bykerk, klasa mistrzostw kobiet, AMA EnduroCross National Championship Series (Mistrzostwa w Enduro-crossie)

Shawn Davidson, klasa mistrzostw kobiet, AMA National Enduro Championship Series (Mistrzostwa Enduro)

Hannah Hodges, dziewczynki w wieku 12-16 lat; klasa mistrzowska, AMA Amateur National Motocross Championship (Amatorskie Mistrzostwa w Motocrossie)

Kate Mette, klasa mistrzostw kobiet, AMA ATV Motocross National Championship Series (Mistrzostwa w Motocrossie)

Maggie Pearson, klasa mistrzowska kobiet A/B, AMA Hare & Hound National Championship Series

Jak widać w amerykańskim sporcie motocyklowym jest miejsce dla kobiet i dziewcząt, które odnoszą duże sukcesy. Żałujemy, że nie pojawiła się w tegorocznym zestawieniu żadna Polka – chociażby Joanna Miller, czy Joanna Modrzewska.

Czekamy na werdykt z niecierpliwością. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 18 stycznia 2014 roku.

Najnowsze

Opony zimowe w Europie – przewodnik po przepisach w 28 państwach

Oto zestawienie przydatnych informacji z 28 państw Europy. Dowiesz się, czy opony zimowe są w nich obowiązkowe? Jeżeli nie, to czy istnieją obszary specjalnie oznakowane, gdzie trzeba używać opon zimowych (np. w austriackich górach)? No i czy opony z kolcami są dozwolone?

  • Kraje, w których opony zimowe są prawnie obowiązkowe:

Estonia
Opony zimowe są dozwolone od 15 października do 31 marca, a obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca. W przypadku wyjątkowo trudnych dróg lub bardzo złych warunków atmosferycznych jest dopuszczane używanie opon z kolcami od 1 października do 30 kwietnia.

Finlandia
W Finlandii opony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do końca lutego. Opony
z kolcami mogą być używane od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy. Głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 3 mm. Przepisy te stosuje się również do pojazdów, które zostały zarejestrowane za granicą.

Łotwa
Na Łotwie w okresie od 1 grudnia do 1 marca wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w opony, które nadają się do jazdy w warunkach zimowych. W okresie od 1 maja do 1 października jest zabronione używanie opon z kolcami. Dodatkowo głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 4 mm.

Słowenia
Od 15 listopada do 15 marca, a poza tym okresem, w zimowych warunkach pogodowych (np. podczas opadów śniegu, gołoledzi itp.), samochody osobowe i pojazdy do 3,5 ton muszą być wyposażone w:

– opony zimowe na wszystkich kołach lub

– opony letnie na wszystkich kołach + łańcuchy śniegowe w bagażniku

W obu przypadkach, minimalna głębokość bieżnika musi wynosić 3 mm.

Uwaga: W nadmorskim regionach wyposażeniem wystarczającym są opony letnie
z minimalną głębokością bieżnika 3 mm (nie trzeba mieć łańcuchów w bagażniku), ale w zimowych, złych warunkach pogodowych (np. podczas opadów śniegu, gołoledzi itp.), łańcuchy zimowe muszą jednak zostać zamontowane na kołach napędowych. Przepis ten stosuje się również do pojazdów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi.

Szwecja
Między 1 grudnia a 31 marca jest obowiązkowe posiadanie zimowych opon lub równorzędnego sprzętu. Podczas tego okresu  głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 3 mm. Każda przyczepa przymocowana do pojazdu musi być dostosowana do wymogów dotyczących opon. Opony z kolcami są dozwolone od 1 października i 15 kwietnia albo jeżeli zimowe warunki drogowe tego wymagają. Zasady te stosuje się również do zagranicznych samochodów podróżujących po Szwecji.

Więcej informacji (w języku angielskim) można znaleźć  na stronie internetowej Szwedzkiej Agencji Transportu.

  • Kraje, w których opony zimowe są obowiązkowe, jeśli wymagają  tego warunki pogodowe:

Austria
W Austrii od 1 listopada do 15 kwietnia pojazdy muszą być wyposażone w opony zimowe, jeśli warunki pogodowe tego wymagają. Opony powinny być opatrzone jednym z typowych znaków: M + S, M.S. lub M&S i mieć minimalną głębokość bieżnika 4 mm dla opon radialnych i 5 mm dla opon diagonalnych. Alternatywnie, pojazdy z oponami letnimi muszą mieć łańcuchy.

Niniejsze wymagania stosuje się do pojazdów zarejestrowanych w Austrii jak poza jej granicą.

Opony z kolcami  mogą być używane tylko od 1 października do 31 maja, regionalne przepisy mogą jednak wydłużać ten okres. Kierowcy pojazdów wyposażonych w takie opony muszą przestrzegać specjalnych ograniczeń prędkości (80 km/h poza terenem zabudowanym,100 km/h na autostradach), a samochód oznaczyć specjalnym znakiem dostępnym m.in. na stacjach benzynowych.

Stosowanie łańcuchów zamiast opon zimowych jest dopuszczalne, tylko jeżeli droga jest stale lub prawie zawsze pokryta śniegiem lub lodem. W ekstremalnych warunkach władze wprowadzają obowiązek jazdy w łańcuchach. Wszystkie koła napędowe lub co najmniej dwa na tej samej osi, muszą być wyposażone w łańcuchy. Zalecana maksymalna prędkość wówczas to 40 km/h.

Niemcy
Niemieckie regulacje były doprecyzowane w listopadzie 2010 roku. Kierowcy muszą dostosować typ opon do warunków atmosferycznych. W przypadku śniegu, gołoledzi lub szronu, opony zimowe (lub-całoroczne opony z oznaczeniem M + S) są obowiązkowe. Opony zimowe lub -całoroczne opony są wymagane na wszystkich czterech kołach. Opony zimowe muszą mieć co najmniej 1,6 mm głębokości bieżnika. Niemieckie władze, chcąc uniknąć ryzyka wypadków, które wiąże się z brakiem odpowiedniego wyposażeniem pojazdów podczas zimy, przewidują kary grzywny (od 40 do 120 € np. 120 € – spowodowanie wypadku). Jeżeli konsument nie używał odpowiednich opon, w razie wypadku w okresie zimowym, może napotkać problemy z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. Opony z kolcami, które mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni są zabronione.

Rumunia
W Rumunii opony zimowe są obowiązkowe na drogach pokrytych śniegiem lub lodem od 1 listopada do 31 marca. Muszą być zamontowane na wszystkich kołach. Opony muszą być opatrzone znakiem M + S lub M & S i mieć co najmniej 1,6 mm głębokość bieżnika. Na publicznych drogach pokrytych śniegiem, lodem dozwolone są opony
z kolcami, ale muszą być zatwierdzone (homologowane).

Czechy
Od 1 listopada do 31 marca pojazdy muszą być wyposażone w opony zimowe, jeżeli drogi są pokryte stałą warstwą śniegu lub lodu albo można założyć na podstawie panujących warunków atmosferycznych, że śnieg i lód pojawi się na drodze podczas jazdy. Głębokość bieżnika powinna wynosić min. 4 mm. Opony z kolcami są zabronione.

Chorwacja
W Chorwacji opony zimowe są obowiązkowe w warunkach zimowych (warunki zimowe są zdefiniowane jako takie warunki, w których droga jest pokryta śniegiem i /lub lodem). Obowiązkowe wyposażenie zimowe pojazdów o masie do 3,5 t. musi uwzględniać:

– 4 zimowe opony lub 4 letnie opony o minimalnej głębokości bieżnika 4 mm

– łańcuchy zimowe w bagażniku samochodu.

Uwaga: W ciężkich warunkach zimowych jest zabroniony ruch samochodów ciężarowych z przyczepami.

Wyjątkowo, minister właściwy do spraw transportu może postanowić, że w niektórych miejscach w kraju, w określonym czasie opony zimowe są obowiązkowe dla poszczególnych kategorii lub rodzajów pojazdu, niezależnie od istnienia zimowych warunków pogodowych.

W przypadku braku wyposażenia pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy mogą być ukarani grzywną w wysokości ok. 95 €.

Luksemburg
Opony zimowe są obowiązkowe w Luksemburgu w przypadku zaśnieżonych
i oblodzonych dróg (stan na dzień 1 października 2012).

Norwegia
Nie istnieje obowiązek posiadania opon zimowych w Norwegii, ale zawsze należy dostosować typ opon do panujących warunków atmosferycznych. W rzeczywistości więc powinniśmy jeździć na oponach zimowych w okresie zimowym. Od 1 listopada (lub 15 października w północnej Norwegii) do pierwszego poniedziałku po drugim dniu Wielkanocy kierowcy mogą używać  opon z kolcami.

Słowacja
Opony zimowe są obowiązkowe, jeżeli wymagają tego warunki pogodowe (drogi są pokryte spójną warstwą śniegu, lodu i szronu.)

  • Kraje, w których opony zimowe są obowiązkowe, tylko gdy na drogach zostały umieszczone specjalne znaki

Francja
Opony zimowe nie są obowiązkowe  chyba że na drodze pojawi się znak drogowy. Wielu kierowców wyposaża jednak auta w zimowe opony ze względów bezpieczeństwa. Kierowcy powinni bezwzględnie założyć zimowe ogumienie w Alpach Francuskich.

Hiszpania
Opony zimowe nie są obowiązkowe w Hiszpanii, chyba że istnieje inna decyzja władz lokalnych lub na drodze pojawiają się specjalne znaki drogowe – szczególnie na terenach górskich. Opony z kolcami są dozwolone – tego rodzaju opony uważane są za opony zimowe.

Włochy
Opony zimowe nie są na ogół obowiązkowe we Włoszech, chyba że pojawi się szczególny znak drogowy, który określa okres, w którym pojazd musi być wyposażony
w opony zimowe lub łańcuchy.

  • Kraje, gdzie opony zimowe nie są obowiązkowe:

Belgia, Cypr, Malta, Portugalia, Grecja oraz

Bułgaria
Opony zimowe nie są obowiązkowe. Zabrania się używania opon z kolcami. Zarówno latem i zimą głębokość bieżnika powinna wynosić 1,6 mm.

Węgry
Na Węgrzech jedynie zaleca się wyposażenie samochodu w opony zimowe.

Dania
Opony zimowe nie są obowiązkowe. Opony z kolcami są dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia.

Irlandia
Opony zimowe nie są obowiązkowe w Irlandii, dopuszczalne są opony z kolcami, których powinno używać się tylko w na ubitym śniegu lub lodzie (jeżeli kierowca jeździ w oponach z kolcami po asfalcie może być pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenia nawierzchni).

Islandia
Opony zimowe nie są wymagane. Jeżeli jednak na drodze znajduje się lód lub śnieg kierowca powinien mieć łańcuchy. Jeśli zima jest łagodna w południowej części Islandii można jeździć na letnich oponach cały rok, ale  i tak opony o znacznej głębokości bieżnika są najbardziej popularne.

Opony z kolcami są akceptowane  w okresie zimowym, ale trwają obecnie dyskusje, czy nie powinien zostać wprowadzony zakaz lub ograniczenie ich używania (przynajmniej w miastach i południowej części kraju) ze względu na spore uszkodzenia nawierzchni dróg.

Litwa
Opony zimowe nie są obowiązkowe, ale w okresie od 10 listopada do1 kwietnia  nie można używać opon letnich – należy korzystać z uniwersalnych opon (głębokość bieżnika nie powinna być mniejsza niż 3mm). Opony z kolcami są zakazane od 10 kwietnia do 1 listopada.

Holandia
Opony zimowe nie są obowiązkowe, ale wielu kierowców wyposaża swoje samochody
w zimowe ogumienie, gdyż Holendrzy często jeżdżą na zimowe wakacje do Francji, Niemiec i Austrii, w związku z tym muszą dostosować się do obowiązujących przepisów w tych krajach. Ze względu na niszczenie nawierzchni w Holandii nie jest dozwolone stosowanie opon z kolcami.

Wieka Brytania
Opony zimowe w Wielkiej Brytanii nie są obowiązkowe, ale są dozwolone. Dozwolone są również łańcuchy oraz opony z kolcami. W każdym wypadku samochody powinny być tak dostosowane do jazdy w warunkach zimowych, aby nie powodować szkód w nawierzchni dróg.

Gdzie szukać pomocy?
Konsultanci prawni z Europejskiego Centrum Konsumenckiego udzielają bezpłatnych porad prawnych i pomagają w polubownym w rozwiązywaniu sporów pomiędzy konsumentem a firmą wypożyczającą auta, zarejestrowaną poza granicami Polski (w krajach Europejskiej, Islandii i Norwegii). Wystarczy wysłać do ECK wypełniony formularz skargi, dostępny na www.konsument.gov.pl, napisać na adres info@konsument.gov.pl lub zadzwonić (tel. 22 55 60 118).

Opony zimowe są prawnie obowiązkowe Opony zimowe są obowiązkowe, jeśli wymagają  tego warunki pogodowe Opony zimowe są obowiązkowe, tylko gdy na drogach zostały umieszczone specjalne znaki Opony zimowe nie są obowiązkowe
Austria x
Belgia x
Bułgaria x
Chorwacja x
Cypr x
Czechy x
Dania x
Estonia x
Finlandia x
Francja x
Grecja x
Hiszpania x
Holandia x
Irlandia x
Islandia x
Litwa x
Luksemburg x
Łotwa x
Malta x
Niemcy x
Norwegia x
Portugalia x
Rumunia x
Słowacja x
Słowenia x
Szwecja x
Węgry x
Wielka Brytania x
Włochy x

Najnowsze

Nitro Circus Live w Polsce – wygraj wejściówki!

Już 14 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie wyląduje Nitro Circus Live - Extreme Sports Show nr 1 na świecie. Dla czytelników Motocainy mamy do wygrania 5 podwójnych zaproszeń na tę imprezę!

Nitro Circus
fot. organizatorzy

Impreza stworzona przez legendarnego motocyklistę, Travisa Pastranę, prezentuje szalone pomysły światowej śmietanki freestyle motocrossu, bmx, deskorolki oraz wiele innych niepowtarzalnych numerów związanych ze sportami motorowymi. Medaliści X-Games, uczestnicy X-Fighters, gwiazdy, kaskaderzy i miłośnicy humoru spod znaku Jackass – tak w skrócie można określić ekipę Nitro Circus.

Zaistnieli w treningowym ogródku 14-krotnego złotego medalisty X-Games, wszechstronnie utalentowanego motocyklisty Travisa Pastrany. Travis zdobywał medale we freestyle’u, motocrossie, rallycrossie, wyścigach samochodowych i wszędzie tam, gdzie były konie mechaniczne. Jako pierwszy zrobił na swoim motocyklu podwójne salto, skakał także backflipy ze swoją mamą. Podczas treningów zawsze towarzyszy mu grupa przyjaciół o wesołych przezwiskach, takich jak Streetbike Tommy, Aaron „Wheels” Fotheringham czy Greg „Special” Powel. Każdy z nich specjalizuje się w czymś innym, ale łączy ich jedno – uwielbiają się wygłupiać. Z takich wygłupów oraz mniej lub bardziej niebezpiecznych pomysłów powstał znany na całym świecie serial o nazwie Nitro Circus. To właśnie tam widzowie po raz pierwszy zobaczyli takie numery jak skok z samolotu bez spadochronu, czy próbę backflipa na ścigaczu.

W 2013 chłopcy z Nitro Circus spakowali swoje zabawki i ruszyli w trasę po Europie serwując swoją szaloną mieszankę wybuchową widzom w Moskwie, Hamburgu, Londynie, Berlinie, a także już 14 grudnia, w Warszawie na Stadionie Narodowym. Będzie to pierwszy występ Nitro Circus Live w Polsce. Dwugodzinne show to worek niespodzianek, które wysypują się jedna po drugiej: synchroniczne skoki na motocyklach, latające rowery, deskorolkowa mega rampa, samochody, wybuchy, fajerwerki i najbardziej szalone triki, jakie można zrobić na wszystkim, co jeździ i skacze. Będzie gorąco, będzie głośno, będzie wysoko.

http://www.ebilet.pl/szukaj.php?t=t&tid=11720

NITRO CIRCUS LIVE -14 grudnia ( sobota ) 2013

STADION NARODOWY
AL. KS. J. PONIATOWSKIEGO 1
03-901 WARSZAWA

OTWARCIE BRAM: 16:00
START IMPREZY: 18:00

Jest konkurs!

Dla tych, którzy chcieliby wygrać podwójne zaproszenie na Nitro Circus Live w Warszawie przygotowałyśmy konkurs. Co trzeba zrobić?

– zapisać się do naszego newslettera;

– opublikować pod tym artykułem komentarz do 1 grudnia, do północy, z uzasadnieniem, dlaczego właśnie Ty powinnaś / powinieneś otrzymać wejściówkę.

Wybierzemy 5 najciekawszych odpowiedzi (wyznacznikiem w przypadku komentarzy FB będzie również liczba like’ów Twoich znajomych pod Twoim komentarzem) i opublikujemy je w artykule rowiązującym konkurs, który pojawi się na Motocaina.pl w poniedziałek 2 grudnia.

Powodzenia!

Update 2/12/2013 – rozwiązanie konkursu tutaj.

Będzie się działo – ekipia Nitro Circus Live w Warszawie 14 grudnia!
fot. organizatorzy

Najnowsze

Sprzeczka za kierownicą – kto ją wywołuje i jakie są tego konsekwencje

Podobno od miłości do  nienawiści tylko jeden krok. Tę niewielką odległość para może bardzo szybko pokonać... jadąc wspólnie autem.

Nie denerwuj kierowcy – to może się źle skończyć także dla Ciebie.

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań, zaprezentowanymi na portalu Insure.com, podróż z drugą połówką w roli kierowcy została uznana za najmniej „komfortową”.

Kłócąca sie para = niebezpieczeństwo.

W październiku 2013 roku diagnozie zostało poddanych ponad 2000 posiadaczy prawa jazdy, powyżej 18 roku życia.

Rezultat? Na pytanie: kto jest najbardziej irytującym Cię kierowcą, ponad 1/3 ankietowanych (dokładnie 36%) odpowiedziała: współmałżonek / współmałżonka.

Przyczyny: zbyt wolna jazda lub przesadnie duża prędkość, za mała odległość zachowana od poprzedzającego auta, rozmowa przez telefon lub pisanie smsa i równoczesne prowadzenie jedną ręką plus wiele innych czynności prowokacyjnie wykonanych przez żonę lub męża.

Co zaś w trakcie takiej podróży robi osoba, delikatnie mówiąc, poddenerwowana kierującym? Otóż stosuje jedną z licznych taktyk, które tylko potęgują ciężką atmosferę w samochodzie.  Milczy wymownie, krzyczy, komentuje sarkastycznie, trzyma się kurczowo klamki lub deski rozdzielczej czy też po prostu stroi miny i wydaje odgłosy niezadowolenia. Pod pojęciem „inne” badacze zawarli takie strategie respondentów jak: modlę się, poddaję się, patrzę nieruchomo w szybę.

Tak czy siak, nie pozostaje to obojętne siedzącemu / siedzącej za kółkiem i skutek jest taki, że w aucie jedzie już nie jedna a dwie poirytowane osoby…

Drugie miejsce w rankingu drażniących kierowców zajmują przyjaciele, daleko jednak za małżonkami, trzecie matka, czwarte ojciec. Co ciekawe, tylko 4-5 procent rodziców jest poirytowana, gdy za kółkiem siada nastoletni syn lub córka.

Może więc, żeby nie narażać związków na aurę „pod napięciem”, w przypadku planowanej dłuższej przejażdżki, należałoby zatrudnić na ten czas nastoletniego kierowcę i cieszyć się wspólnie z podróży…

Najnowsze

Test Peugeot 308 – Star Trek po francusku

Samochód - coraz częściej nie tylko środek transportu, ale również przyjaciel, który dogadza nam podczas jazdy na wszelkie możliwe sposoby. Peugeot postanowił stworzyć prawdziwego lizusa.

Peugeot 308 – ładny, praktyczny, miejski.
fot. Jan Zagrodzki, jzshots.tumblr.com

Jest czerwony. Podobno czerwone kupuje się tylko Ferrari, ale kiedy zaglądam do środka auta i widzę najwyższą opcję wyposażenia, kolor lakieru przestaje mieć znaczenie. Podobnie jak cała reszta, kiedy słyszę, że to najmocniejsza jednostka benzynowa 1.6 THP 155 KM z sześciobiegową manualną skrzynią biegów.

Wrażenia z pierwszej jazdy Peugeot 308 podczas polskiego debiutu przeczytasz tu.

W środku Francja-elegancja; fotele ładnie obszyte jasną skórą,  deska rozdzielcza gładka i minimalistyczna zaś na zagłówkach wytłoczony wizerunek lwa aby nikt nie miał wątpliwości, że siedzi w Peugeocie, a nie Lincolnie. Patrzę w dowód rejestracyjny, czy to aby na pewno nadal model 308.

Francuska rewolucja
Wsiadam. Miejsca dość sporo. Peugeot nie traci czasu i natychmiast zaczyna mnie rozpieszczać – auto wyposażono w siedzenia z opcją masażu pleców! Odnoszę wrażenie jakby fotel robił głęboki wdech i wydech, po prostu odjazd. Szybka decyzja – nie mam zamiaru już tego wyłączać. Podczas jazdy ujawnia się kolejna zaleta: fotele mają doskonałe trzymanie boczne. Spora niespodzianka w porównaniu z poprzednikiem, w którym zamiast foteli zamontowano raczej foteliki.

Także z tyłu Peugeot 308 prezentuje się urodziwie.
fot. Jan Zagrodzki, jzshots.tumblr.com

Testowana wersja została wyposażona w kluczyk zbliżeniowy – wystarczy go mieć w kieszeni, aby otworzyć i, podobnie jak odkurzacz, uruchomić samochód za pomocą przycisku Start / Stop.

308 prowadzi się bardzo przyjemnie. To z pewnością zasługa m.in. zastosowania nowej platformy MP2, dzięki której samochód jest lżejszy o 140 kilogramów. Silnik pracuje cicho,a jego brzmienie na wyższych obrotach może się podobać. Kierownica jest malutka, doskonale wyprofilowana, idealnie układa się w dłoni. Dodatkowo za sprawą elektrycznego wspomagania kręci się z taką łatwością, że równie dobrze mogłabym prowadzić ten samochód za pomocą rzęs, a nie dłoni. Zegary są czytelne i nawet podczas długiej jazdy nie będą irytować. Jedynie obrotomierz został odwrócony na wzór lustrzanego odbicia i zaczyna się od czerwonego pola… Taki żarcik. Śmiać się? A może zalepić zdjęciem Elvisa? Pozostawiam do wyboru. Lewarek zmiany przełożeń mógłby pracować z większą precyzją – wrzucenie poszczególnych biegów od czasu do czasu sprawia problem. Niedobrze, tu konkurencyjny Volkswagen Golf bardziej się przyłożył.

Galeria zdjęć z naszego testu Peugeota 308 do obejrzenia tutaj.

Science fiction
Patrzę na deskę i nucę pod nosem „gdzie się podziały tamte przyciski„ – oprócz świateł awaryjnych, podgrzewania przedniej / tylnej szyby, miejsca na CD oraz pokrętła regulacji głośności radia nie ma nic więcej. Wszystko zostało zamknięte w komputerze pokładowym obsługiwanym za pomocą dosyć sporego ekranu dotykowego o przekątnej 9,7 cala ( tyle co mój telewizor z dzieciństwa). Komputer pokładowy? Mało powiedziane – to istne centrum dowodzenia, którego nie powstydziłby się nawet sam Pentagon. Na początku jego obsługa może przerażać, ale po kilku dniach jazdy nie taki ten komputer straszny. Nadal jednak będzie wymagał oderwania wzroku od drogi np. w celu odnalezienia regulacji temperatury.

Wnętrze w Peugeocie 308 Allure jest jasne, przestrzenne i stylowe.
fot. Jan Zagrodzki, jzshots.tumblr.com

Liczba funkcji zawartych w panelu sterowania to już niemal temat na doktorat. Musisz coś policzyć? Jest kalkulator. Chcesz coś zaplanować? Peugeot służy kalendarzem. Masz ochotę posłuchać swojej ulubionej muzyki, która jest zapisana w telefonie? Odtwarzacz Peugeota połączy się z nim za pomocą Bluetooth. Problem z Bluetooth? Istnieje możliwość podłączenia telefonu do systemu nagłaśniającego za pomocą gniazdka USB. Założę się, że gdyby ten samochód tylko potrafił, to sam by Ci zaśpiewał, taki fajny przyjaciel z tego Peugeota 308. Jest też funkcja czytania znaków drogowych. Nawigacja może się z nami komunikować za pomocą głosu męskiego lub damskiego, a jakby tego było mało, to istnieje również możliwość konfiguracji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego samochodu, czyli ustawień kiedy i która lampka ma się palić, a która nie. Z pewnością serwuje również szarlotkę na ciepło tylko nie udało mi się do tej opcji dotrzeć.

Miasto moje a w nim…
Przez kilka dni poruszam się głównie w mieście, dlatego szybko zauważam, że 308 jest bardzo zwrotny. Odnoszę wrażenie, że byłabym nim w stanie wykręcić nawet na powierzchni wielkości katalogu z IKEI, co w miejskiej dżungli jest na wagę złota. Spory plus. Samochód został wyposażony w czujniki cofania z przodu oraz z tyłu zatem obtarcie auta staje się wręcz niemożliwe. Jednak 308 dmucha na zimne; podczas wykonywania manewru komputer sam wyciszy radio, aby dźwięk czujników był lepiej słyszalny dla kierowcy. A na tym nie koniec. W zależności od tego, z której strony samochód znajduje się zbyt blisko przeszkody, to właśnie z tej strony usłyszymy sygnał ostrzegawczy. Istny kosmos.

W centrum dowodzenia Peuugeota 308 można znaleźć zaskakujące funkcje.
fot. Jan Zagrodzki, jzshots.tumblr.com

Dobra informacja dla wielbicieli audio: za dodatkową opłatą (2000 tysiące złotych) można cieszyć się zestawem 9 doskonałych głośników (plus subwoofer w bagażniku) marki Denon, z naciskiem na „doskonałych”. Opcja godna polecenia.

Ważne: NIGDY ale to NIGDY nie próbujcie otwierać drzwi, kiedy silnik pracuje, a jednocześnie samochód nie ma włączonego biegu ani zaciągniętego hamulca. Samochód będzie rozpaczliwe ostrzegał jakimś przerażającym dźwiękiem o możliwości stoczenia się, w efekcie czego uszkodzenie słuchu murowane – wtedy bajeczne głośniki będziecie mogli sobie jedynie podotykać.

Miejsca z tyłu – zarówno nad głową jak i na nogi – nie ma zbyt wiele, zatem jeżeli masz wyrośnięte dziecko  (ponad 170 centymetrów wzrostu) to dobrze się zastanów nad zakupem Peugeota 308. Ewentualnie spróbuj pociechę przekonać do podróży w bagażniku, który jest dość spory i zdecydowanie stanowi atut tego samochodu.

Kosmiczny znaczy praktyczny?
Peugeot 308 występuje w trzech opcjach wyposażenia: Access (najniższa), Active i Allure, zaś ceny  zaczynają się od 59 900 złotych. Najmocniejszy, testowany przez nas silnik benzynowy (i zdecydowanie godny polecenia) 1,6 THP o mocy 155 KM występuje w najwyższej opcji wyposażenia Allure. Koszt takiego egzemplarza to 83 200 złotych. Liczba dodatków oferowanych przez markę Peugeot przyprawia o zawrót głowy. Konfigurując swój egzemplarz pieniędzy można pozbyć się szybciej niż podczas weekendu w Disneylandzie. Jeżeli ktoś jednak zrezygnuje z ekstrawagancji  w postaci zakupu sportowych, masujących foteli, kamery cofania, aktywnego tempomatu, systemu bezkluczykowego oraz innych, drogich dodatków otrzyma ładny, zwrotny samochód kompaktowy, przyjemny w prowadzeniu, z oświetleniem do jazdy dziennej w technologii LED w standardzie oraz sporym bagażnikiem, który z pewnością pomieści zakupy dla całej rodziny. Polecam.

Na TAK:

– duży bagażnik

– zwrotność

– idealna kierownica

– ładne nadwozie

Na NIE:

niezbyt precyzyjna praca dźwigni zmiany biegów

słaba widoczność przez tylną szybę

– mała ilość miejsca z tyłu

Dane techniczne Peugeot 308:

Silnik – benzynowy THP 1598 cm3

Moc – 155 KM przy 6000 obr./min.

Moment obrotowy – 240 Nm przy 1400 obr./min.

Nadwozie – 5 – drzwiowe

Masa – 1300 kg

Napęd – na przednie koła

Prędkość maksymalna – 215 km / h

Skrzynia biegów – 6 biegowa, manualna

Pojemność bagażnika – 432 l

Najnowsze