Zareklamuj ekojazdę!

25 marca 2011
Trwa konkurs na plakat i spot TV reklamujący ekojazdę! Prace konkursowe można przesyłać do 29 kwietnia 2011r. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.
Loading module...

Konkurs realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej „Akademia Ekojazdy: ekojazda - ale jazda!". Jej cel to zwrócenie uwagi społeczeństwa na ekologiczne aspekty motoryzacji.

fot. Akademia Eko Jazdy

Coraz większa liczba samochodów przemierzających ulice polskich miast oraz związane z tym korki - to symptom naszych czasów. Z roku na rok wzrasta emisja zanieczyszczeń, mieszkańcom coraz bardziej dokucza hałaśliwy transport. Jak wpłynąć na zmniejszenie skali tych negatywnych zjawisk poprzez codzienną praktykę użytkowników dróg? Kampania ma zainspirować do szukania odpowiedzi na to pytanie.

Niezwykle istotna jest świadomość oraz nastawienie do problemu samych kierowców i to oni są głównymi adresatami przedsięwzięcia. Dlatego właśnie zadaniem przed jakim stoją uczestnicy konkursu jest przygotowanie projektu plakatu oraz nakręcenie spotu TV promującego ekologiczny styl jazdy. Zwycięskie prace będą wykorzystane w kampanii na nośnikach outdooru, w telewizji i Internecie. Laureaci zostaną także nagrodzeni laptopami, urządzeniami do nowoczesnej nawigacji samochodowej oraz kursami ekologicznej i bezpiecznej jazdy. Najciekawsze prace można będzie oglądać również na wystawie w Miasteczku Ekojazdy, podczas planowanego w Warszawie czerwcowego happeningu.

- Chcemy przekonać kierowców, że warto pamiętać o prostych regułach i trickach, których codzienne stosowanie zmniejszy negatywny wpływ ich pojazdów na środowisko. Ideę i zasady ekologicznej

Ekologiczny samochód :)

jazdy należy zaszczepić także w tych, którzy dopiero w przyszłości zasiądą za kierownicą. Wyposażeni w taką wiedzę będą mogli od początku wyrabiać w sobie nawyki eko-kierowcy. Mamy nadzieję rozpocząć erę ekologicznej i jednocześnie bardziej ekonomicznej jazdy! - mówi Małgorzata Konkol, koordynator projektu (UNEP/GRID Warszawa).

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.AkademiaEkojazdy.pl .

 

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa ośrodek działający w sieci ustanowionej przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP - United Nations Environment Programme). Centrum działa od 1991 roku w strukturze krajowej część Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Jednym z obszarów naszej działalności jest propagowanie pro-środowiskowych zachowań i postaw w społeczeństwie.

http://www.gridw.pl

Akademia Ekojazdy: ekojazda - ale jazda! - projekt realizowany w ramach inicjatywy Partnerstwo dla Klimatu, powołanej przez Ministerstwo Środowiska. Uzyskał patronaty honorowe Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Finałowy piknik objęty został patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasadniczym celem projektu jest edukacja ekologiczna kierowców, uświadomienie zależności pomiędzy stylem jazdy, rodzajem środku transportu, spalaniem (emisja CO2) a stanem środowiska w jakim żyjemy. Działania prowadzone w ramach projektu mają zachęcać społeczeństwo do pogłębiania wiedzy związanej z tematem nie tylko w teorii, ale również w praktyce.

http://www.akademiaekojazdy.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju.

http://www.nfosigv.gov.pl

 

    Komentarze

    Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy!