Wkrótce pojawi się więcej ciężarówek na wodór!

IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell i Grupa Volvo podjęły dziś zobowiązanie do współpracy w zakresie stworzenia warunków dla masowego wdrożenia samochodów ciężarowych zasilanych wodorem w Europie.

W miarę jak coraz więcej rządów i firm podziela wspólną wizję systemu energetycznego o zerowej emisji netto, uczestnicy programu H2Accelerate wierzą, że wodór jest podstawowym paliwem, które umożliwi pełną dekarbonizację sektora samochodów ciężarowych.

Oczekuje się, że pełnoskalowe wdrożenie samochodów ciężarowych napędzanych wodorem przyczyni się do powstania nowych branż: bezemisyjnych wytwórni wodoru, wielkoskalowych systemów dystrybucji wodoru, sieci wysokowydajnych stacji tankowania wodoru ciekłego i gazowego oraz produkcji wodorowych samochodów ciężarowych. Uczestnicy H2A uważają, że zsynchronizowane inwestycje w całym sektorze w latach 20. stworzą warunki dla powstania masowego rynku ciężkiego transportu opartego na paliwie wodorowym, które jest niezbędne do spełnienia europejskich ambicji zerowej emisji netto do 2050 r.

Oczekuje się, że rozłożona na dekadę operacja zwiększania skali rozpocznie się od grupy klientów gotowych odpowiednio wcześnie zadeklarować przejście na wodorowy transport ciężarowy. Ich floty powinny obsługiwać regionalne klastry i europejskie korytarze transportowe o dużej przepustowości z licznymi stacjami tankowania paliwa wodorowego. W ciągu dziesięciu lat klastry te mogłyby się połączyć w prawdziwie ogólnoeuropejską sieć.

FAZA WDRAŻANIA

FAZA 1 – PIERWSZE STACJE TANKOWANIA I SAMOCHODY CIĘŻAROWE

  • Setki pojazdów ciężarowych
  • Ponad 20 wysokowydajnych stacji
  • Testowanie koncepcji wysokowydajnych stacji
  • Wybrane lokalizacje/klastry

FAZA 2 – OGÓLNOEUROPEJSKI ZASIĘG

  • Druga połowa lat 20.: wielkoskalowa produkcja w tys. egzemplarzy rocznie
  • Szybkie zwiększenie skali: 10 tys. samochodów ciężarowych
  • Pokrycie najważniejszych europejskich korytarzy transportowych
  • Wysokowydaje/niezawodne stacje 
  • W okresie budowania skali niezbędne będzie wsparcie ze strony sektora publicznego. Uczestnicy H2Accelerate planują wspólne starania o finansowanie wczesnych przedkomercyjnych projektów w pierwszej fazie wdrażania. Równocześnie będą oni przekonywać decydentów politycznych i organy regulacyjne do tworzenia klimatu politycznego sprzyjającego przejściu do masowej produkcji wodorowych samochodów ciężarowych oraz budowy ogólnoeuropejskiej sieci tankowania wodoru, przy którego spalaniu nie są emitowane związki węgla.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze