Karolina Chojnacka

W województwie kujawsko-pomorskim powstaną trzy nowe obwodnice. Gdzie?

Będą to trzy z sześciu obwodnic, które powstaną w woj. kujawsko-pomorskim w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Główne założenia tego programu to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

W ramach programu budowy 100 obwodnic w województwie kujawsko-pomorskim powstaną trzy nowe obwodnice. Właśnie rozpoczynają się prace przy dokumentacji projektowej dla obwodnic Strzelna, Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego. Obwodnice te wyprowadzą ruch tranzytowy, co powinno wpłynąć pozytywnie na komfort życia mieszkańców tych miejscowości.

Obwodnica Kruszwicy

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. DK62 jest istotna dla układu komunikacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. Rozprowadza ruch na osi wschód-zachód pomiędzy autostradą A1 i Włocławkiem a korytarzami dróg krajowych nr 15 i 25. Inwestycja ma pozwolić na uspokojenie ruchu w centrum miasta.

Szacunkowa długość obwodnicy to około 7 kilometrów.

Obwodnica Brześcia Kujawskiego

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, szczególnie związanego ze strefą ekonomiczną, która posiada liczne tereny w okolicy miejscowości. 

Szacunkowa długość obwodnicy to około 9 kilometrów.

Obwodnica Strzelna

Inwestycja umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. W Strzelnie krzyżują się drogi krajowe nr 15, 25 oraz 62. DK15 i DK25 prowadzą od strony północnej z Torunia i Bydgoszczy, dalej na południe do korytarzy drogi ekspresowej S5 oraz autostrady A2. Ponadto od strony wschodniej ruch do Strzelna doprowadza DK62, biegnąca od Włocławka i autostrady A1. Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu z kierunków najbardziej zatłoczonych. 

Szacunkowa długość obwodnicy to około 8,5 kilometra.

Program budowy 100 obwodnic
Program budowy 100 obwodnic, fot. materiały prasowe / GDDKiA

Obwodnice powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Okres przygotowawczy dla obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim przewidziany jest na lata 2020-2024. Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowana jest w latach 2025-2029.

Program budowy 100 obwodnic   

W województwie kujawsko-pomorskim w ramach rządowego Programu powstanie łącznie sześć obwodnic: 

  • Brześcia Kujawskiego w ciągu DK62 
  • Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK15 
  • Strzelna w ciągu DK15 i DK25 
  • Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25 
  • Kruszwicy w ciągu DK62 
  • Lipna w ciągu DK67 

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze