Ewa Kania

Nowy taryfikator punktów karnych 2022 i podwójne mandaty – jakie zmiany wejdą w życie 17 września?

Jutro wejdzie w życie kolejny pakiet rewolucyjnych zmian, jeśli chodzi o karanie kierowców. Zmienia się taryfikator punktów karnych 2022, zasady kasowania punktów karnych, a także pojawiają się podwójne mandaty, nakładane na zasadzie recydywy. Jak teraz wygląda system karania kierowców?

Spis treści

Wraz z początkiem 2022 roku zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów, przewidujący nawet kilkukrotnie wyższe kary za najpoważniejsze przewinienia. Obecnie kierowcy, którzy dopuszczają się najgroźniejszych wykroczeń, muszą liczyć się z mandatem w wysokości nawet 2500 zł. Od 17 września się to zmienia i policjanci będą mogli nakładać jeszcze bardziej dotkliwe kary. Tym co pozostało po staremu po zmianach wprowadzonych 1 stycznia tego roku, był taryfikator punktów karnych. Od 17 września obowiązuje jednak już nowy taryfikator punktów karnych 2022.

Podwójne mandaty i zasada recydywy

Od dzisiaj zaczyna działać nie tylko taryfikator punktów karnych 2022, ale także zasada recydywy w postępowaniu mandatowym. Jeżeli popełnimy jakieś wykroczenie, otrzymujemy mandat taki, jak dotychczas. Lecz ponowne popełnienie takiego samego wykroczenia w ciągu kolejnych dwóch lat, będzie już traktowane jako recydywa. Zapłacimy wtedy dwa razy wyższy mandat.

Recydywa nie dotyczy wszystkich wykroczeń, a tylko tych najpoważniejszych. Na liście są między innymi wysokie przekroczenia dopuszczalnej prędkości:

 • 31-40 km/h – 800 zł, recydywa 1600 zł
 • 41-50 km/h – 1000 zł, recydywa 2000 zł
 • 51-60 km/h – 1500 zł, recydywa 3000 zł
 • 61-70 km/h – 2000 zł, recydywa 4000 zł
 • 71 km/h i więcej – 2500 zł, recydywa 5000 zł

System podwójnych kar dotyczy także poniższych wykroczeń:

 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – 1500 zł, recydywa 3000 zł
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł, recydywa 3000 zł
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – 1500 zł, recydywa 3000 zł
 • złamanie zakazu wyprzedzania – 1000 zł, recydywa 2000 zł
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – 2000 zł, recydywa 4000 zł
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2000 zł recydywa 4000 zł
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – 2500 zł, recydywa 5000 zł

Nowy taryfikator punktów karnych 2022 od 17 września

Kolejna poważna zmiana, jaka weszła dziś w życie, to nowy taryfikator punktów karnych 2022. Zmian w nim jest całkiem sporo i oznaczają więcej punktów za wiele wykroczeń. Największe emocje budzi zwiększenie maksymalnej liczby punktów karnych za jedno wykroczenie, która rośnie z 10 do 15. Bez zmian pozostawiono natomiast limit punktów, jakie może uzbierać kierowca, który nadal wynosi 24 punkty. Jak łatwo obliczyć, obecnie wystarczy popełnić tylko dwa wykroczenia, żeby pożegnać się z prawem jazdy.

Policja wlepia mandaty, a kierowcy nie wiedzą za co. Nie znają przepisów?

Taryfikator punktów karnych 2022

Taryfikator punktów karnych 2022 – lista wykroczeń

Maksymalną liczbę 15 punktów otrzymamy za poniższe wykroczenia:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Istotnie zmienią się także punkty karne za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h – 1 pkt. karny (obecnie nie dostaje żadnego punktu),
 • od 11 do 15 km/h – 2 pkt. karne,
 • od 16 do 20 km/h – 3 pkt. karne (obecnie 2 pkt.),
 • od 21 do 25 km/h – 5 pkt. karnych,
 • od 26 do 30 km/h – 7 pkt. karnych (obecnie 4 pkt.),
 • od 31 do 40 km/h – 9 pkt. karnych (obecnie 6 pkt.),
 • od 41 do 50 km/h – 11 pkt. karnych (obecnie 8 pkt.),
 • od 51 do 60 km/h – 13 pkt. karnych (obecnie 10 pkt.),
 • od 61 do 70 km/h – 14 pkt. karnych (obecnie 10 pkt.),
 • ponad 70 km/h – 15 pkt. karnych (obecnie 10 pkt.).

Kiedy zerują się punkty karne po 17 września?

Rządzący zdecydowali nie tylko o zwiększeniu liczby punktów za wykroczenia, ale zmienili także zasady ich usuwania z naszych kont. Od 17 września punkty karne nie kasują się po roku, ale dopiero po dwóch latach. Czas ten liczony jest nie od momentu popełnienia wykroczenia, ale od opłacenia mandatu, co ma znacząco zwiększyć wpływy do budżetu.

Punkty karne – jak je skasować?

Punkty przypisane za naruszenia popełnione od 17.09.2022 r., zostaną usunięte:

 • po dwóch latach od dnia, w którym opłacisz mandat, jeżeli:
  • za naruszenie wystawiono mandat i stanowi on dochód budżetu państwa lub
  • gdy mandat wystawił organ Inspekcji Transportu Drogowego;
 • po dwóch latach od daty uprawomocnienia się wyroku – jeżeli nie przyjmiesz mandatu i w twojej sprawie orzeka sąd;
 • jeśli otrzymasz pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji;
 • jeśli starosta odmówi wydania decyzji o skierowaniu cię na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji albo o cofnięciu uprawnień – na wniosek komendanta wojewódzkiego policji.

Punkty przypisane za naruszenia popełnione przed 17.09.2022 r., zostaną usunięte, gdy minie rok od dnia naruszenia.

Pamiętaj! Punkty karne nie znikną z twojego konta, jeżeli suma twoich tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów (20 punktów – jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok).

Tymczasowe punkty karne to punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu – nie są jeszcze naliczone na twoim koncie, czekają na orzeczenie sądu.

Aktywne punkty karne to punkty, które masz na koncie.

Od dzisiaj przestały funkcjonować też kursy zmniejszające liczbę punktów karnych. Dotychczas raz na pół roku można było się zapisać na taki kurs i po jego ukończeniu, z naszego konta znikało 6 punktów. Teraz jest to już niemożliwe.

Punkty karne nadal będzie można sprawdzić online – potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. 

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze